Systemisch-dialogisch werk


Systemisch - dialogisch werk is voor ieder die persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt wil nemen, om tot groei en verandering te komen.

 

Om een kader te scheppen, richt Davotes zich op mensen die professioneel andere mensen begeleiden: zoals coaches, counselors, psychologen, diëtisten, haptotherapeuten, jeugdzorgwerkers, (psychosomatische) fysiotherapeuten, verpleegkundigen en logopedisten. Het aanbod in cursussen, workshops en opleidingen is daarop afgestemd. In de basiscursus leren we je in een 1 op 1 setting kleine opstellingen te maken en ervaar je zelf de dialogische principes. Wanneer je een persoonlijke vraag nader wilt onderzoeken, dan bieden we daar ruimte voor in de coaching. Je kunt voor het gehele leertraject gaan om zelf opstellingen met representanten op dialogische wijze te begeleiden. Kijk hier voor de nascholingsmogelijkheden.

Kenmerken systemisch - dialogisch werk

 • Een vraag of probleem beweegt zich in het veld van relaties waarin we leven (systemisch                      waarnemen).
 • Het zichtbaar en voelbaar maken van deze relatie door posities in de ruimte in te nemen met              representanten, bodem-ankers of figuren.
 • Door gezamenlijk veranderingen in het neergezette beeld aan te brengen, kan er een nieuw              beeld ontstaan waarin op een andere manier het contact en verbinding tot stand kan komen.
 • Het voelend waarnemen is een belangrijk instrument voor verandering.
 • De familie-achtergrond is een belangrijke basis voor het onstaan en instandhouden van                        gevoels- en gedragspatronen.
 • Een levende relatie met jezelf en de omgeving wordt ondersteund door  dialogische                              kernvaardigheden: open spreken, open luisteren, oordelen uitstellen, lichaamswaarneming,                verlangzamen, omgaan met stilte, onderzoeken.
 • We kunnen in gelijkwaardige relatie samen leren.
 • Luisteren en spreken vanuit het hart bewust als hulpbron voor groei en verandering inzetten.
 • Over generaties heen waarnemen en verbinden.
 • Werken met opstellingen, systemische beelden, in gelijkwaardig contact en uitwisseling met de        ander.
 • Focus verschuift van probleem- en oplossingsgericht naar relatie- en veranderingsgericht. 
 • Verandering en leren vindt niet alleen plaats op gedragsniveau, maar ook op de lagen van                      overtuiging, identiteit en spiritualiteit.

 

In systemisch – dialogisch werk richten we onze aandacht op de kwaliteit van het contact en de  relatie met onszelf, onze thema’s en met anderen. Als het gaat om een probleem of een symptoom, werken we aan de manier waarop we daarmee in contact (kunnen) zijn of komen. Daarbij helpen dialogische principes en die vormen dan ook een leidraad in dit werk: we werken aan gelijkwaardigheid in het contact, aan open luisteren, aan het kunnen en mogen uitspreken wat werkelijk belangrijk is, aan het uitstellen van oordelen.

 

In het systemisch – dialogisch proceswerk is het werk met opstellingen een belangrijk hulpmiddel, om relatie te versterken. We begeleiden systeemopstellingen op dialogische wijze : bewust uitgaand van dialogische principes, de focus op relatiekwaliteit. We zien daarbij Holding Space als een verrijking en aanvulling in het verdiepen van de eigen dialogische houding. Dat maakt dat je binnen het aanbod van Davotes een persoonlijke ontwikkelingsweg doorloopt. Afhankelijk van je behoefte kun je de scholing binnen Davotes voor je eigen ontwikkeling gebruiken (om daarmee als professional te groeien). En je kunt je eigen ervaring meenemen en integreren in je werksetting. Werken vanuit verbinding