Systemisch-dialogisch werk


Systemisch - dialogisch werk is voor ieder die persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt wil nemen, om tot groei en verandering te komen.

Om een kader te scheppen, richt Davotes zich op mensen die professioneel andere mensen begeleiden: zoals coaches, counselors, psychologen, diëtisten, haptotherapeuten, jeugdzorgwerkers, (psychosomatische) fysiotherapeuten, verpleegkundigen en logopedisten. Het aanbod in cursussen, workshops en opleidingen is daarop afgestemd. In de basiscursus leren we je in een 1 op 1 setting kleine opstellingen te maken en ervaar je zelf de dialogische principes. Wanneer je een persoonlijke vraag nader wilt onderzoeken, dan bieden we daar ruimte voor in de seminars die we organiseren. En je kunt voor het gehele leertraject gaan om zelf opstellingen met representanten op dialogische wijze te begeleiden. Kijk hier voor de nascholingsmogelijkheden.

Kenmerken systemisch - dialogisch werk

 • ·        Een vraag of probleem beweegt zich in het veld van relaties waarin we leven (systemisch                         waarnemen).
 • ·        Het zichtbaar en voelbaar maken van deze relatie door posities in de ruimte in te nemen met                  representanten, bodem-ankers of figuren.
 • ·         Door gezamenlijk veranderingen in het neergezette beeld aan te brengen, kan er een nieuw                    beeld ontstaan waarin op een andere manier het contact en verbinding tot stand kan komen.
 • ·         Het voelend waarnemen is een belangrijk instrument voor verandering.
 • ·         De familie-achtergrond is een belangrijke basis voor het onstaan en instandhouden van                            gevoels- en gedragspatronen.
 • ·         Een levende relatie met jezelf en de omgeving wordt ondersteund door  dialogische                                  kernvaardigheden: open spreken, open luisteren, oordelen uitstellen, lichaamswaarneming,                    verlangzamen, omgaan met stilte, onderzoeken.
 • ·         We kunnen in gelijkwaardige relatie samen leren.
 • ·         Luisteren en spreken vanuit het hart bewust als hulpbron voor groei en verandering inzetten.
 • ·         Over generaties heen waarnemen en verbinden.
 • ·         Werken met opstellingen, systemische beelden, in gelijkwaardig contact en uitwisseling met de              ander.
 • ·         Focus verschuift van probleemgericht naar oplossings- en mogelijkheden gericht.
 • ·         Verandering en leren vindt niet alleen plaats op gedragsniveau, maar ook op de lagen van                      overtuiging, identiteit en spiritualiteit.

 

In systemisch – dialogisch werk richten we onze aandacht op de kwaliteit van het contact en de  relatie met onszelf, onze thema’s en met anderen. Als het gaat om een probleem of een symptoom, werken we aan de manier waarop we daarmee in contact (kunnen) zijn of komen. Daarbij helpen dialogische principes en die vormen dan ook een leidraad in dit werk: we werken aan gelijkwaardigheid in het contact, aan open luisteren, aan het kunnen en mogen uitspreken wat werkelijk belangrijk is, aan het uitstellen van oordelen.

 

Als alles wat erbij hoort een plek heeft, en we er zo mee in contact zijn, dat er we ermee in verbinding zijn en we er ons ook door ‚aangeraakt’ kunnen voelen, ontstaat iets nieuws, ‚tussen ons’, dat de bron is voor verandering. Als we zo in contact kunnen zijn, dan is beweging mogelijk, omdat alle aspecten zich gezien en gehoord voelen en een gelijkwaardige plek krijgen in het veld van relaties.

 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons innerlijke contact met onze vragen, klachten en symptomen. Dat geldt ook tussen ons, in relatie met anderen en met de wereld om ons heen.  De houding van een systemisch – dialogisch procesbegeleider is er dan ook een die doordrenkt is van dezelfde principes: we werken in een gelijkwaardige relatie met onze cliënten, en versterken onze ‚presence’, door met al onze zintuigen en waarnemingen in het contact aanwezig te zijn. We zien de begeleiding als een dialogisch proces, waarin het nieuwe tussen ons en de cliënt ontstaat.

 

In het systemisch – dialogisch proceswerk is het werk met opstellingen een belangrijk hulpmiddel, om relatie te versterken. We begeleiden systeemopstellingen op dezelfde dialogische wijze als hierboven beschreven: bewust uitgaand van dialogische principes. We oefenen als begeleiders zelf onze dialogische vaardigheden, en daarom is systemisch – dialogisch proceswerk ook voor ons als begeleiders een persoonlijke ontwikkelingsweg. Het systemisch dialogisch opstellingenwerk omvat alle aspecten zoals we die kennen en die komen in de opleidingsblokken (blok 4 en 5 van het opleidingstraject) dan ook uitgebreid aan de orde; familieopstellingen, transgenerationeel werk, structuuropstellingen. Het is de houding en het perspectief van waaruit we werken, de focus op relatiekwaliteit, die het systemisch –dialogisch werk een eigen plek geeft in de vele verschillende manieren waarop we als begeleiders kunnen werken.

 Werken vanuit verbinding