Brenda zwinkels


Mijn naam is Brenda Zwinkels. Ik werk inmiddels 19 jaar als logopedist-stottertherapeut in een eigen praktijk met nog 3 maten. Mijn eerste kennismaking met het systemisch - dialogisch werk was tijdens een seminar van Eelco de Geus in 2014. Ik was direct geraakt en wist dat ik meer met dit mooie werk wilde doen. Ik volgde een opleiding in systemisch werk en begon de vertaalslag te maken binnen mijn werk als logopedist-stottertherapeut. Ondertussen bleef ik samen met Eelco nascholing organiseren en heb ik de dialoogopleiding in Wenen gevolgd.  

 

Naast dat ik veel voldoening ervaar in het toepassen van het systemisch-dialogisch werk in het werk met mijn cliënten, doet het met mij als therapeut ook veel: het brengt mij meer in verbinding met mijzelf en kan ik beter omgaan met alle regelgeving en werkdruk die binnen de hulpverlening aanwezig is. 

 

Vanuit mijn enthousiasme om mijn opgedane kennis en ervaring te delen, heb ik Davotes opgericht. Ik wil een plek bieden waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling voor hulpverleners. Jouw persoonlijke groei als uitgangspunt, om verandering en groei bij de cliënt mogelijk te maken. En daar bedoel ik mee: zelf vanuit eigen casuïstiek ervaren wat systemisch-dialogisch werk met jou doet, om het daarna toe te passen in je werksetting met je cliënt. Ik nodig hulpverleners uit om anders naar klachten en vraagstukken te kijken.

 

Binnen Davotes werk ik nauw samen met Eelco. We ontwikkelen cursussen, workshops en opleidingen. De organisatorische kant hiervan ligt bij mij, het uitvoeren doen we voor een heel groot stuk samen.

 

Met de oprichting van Davotes geef ik stem aan het systemisch -dialogisch werk binnen de hulpverlening.  Davotes staat voor ‘stemgeven’: stemgeven aan innerlijke behoeftes. Stemgeven aan datgene wat niet gezien mocht worden. Stemgeven aan diegene die geen stem heeft gehad. Vanuit opstellingenwerk kunnen dingen zichtbaar worden, waar we ons tot op heden nog niet van bewust waren. Door hier stem aan te geven, kan het een plek krijgen en een verschil maken voor diegene waar de opstelling voor bedoeld is. 

 

In december 2019 vroeg Lijn 1 mij: Waar ga en sta je voor? Lees hier het artikel om nog wat meer achtergrond bij mijn drijfveren te krijgen:

Ik werk binnen Davotes nauw samen met Eelco de Geus:

Eelco de geus

 "Ik leid het centrum voor Living Dialogue (www.lebenimdialog.at)  in Wenen, waar ik leef met mijn vrouw en drie kinderen, waarin ik mensen, paren, gemeenschappen en organisaties begeleid bij hun vragen over gezondheid, samen werken en samen leven. Ik geef internationaal seminars en begeleid opleidingen voor systemisch - dialogische procesbegeleiding en opstellingenwerk. In Oostenrijk is dit opleidingswerk ondergebracht in de 'Dialoogakademie'  .Bijzondere kenmerken van mijn werk zijn een diepgaande integratie van dialogisch en systemisch denken en het inzetten van muziek daarbij. Dit geeft een geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie aan het systemisch- dialogische opstellingenwerk.  

Dit werk samen met Brenda in Nederland, toegespitst op hulpverlening, te verbreiden, is inspirerend en ligt me  na aan het hart; 

Vooral in ons vak, is het belangrijk, voor ons zelf een goede plek in de hulpverlenersdynamiek in te nemen en onze innerlijke houding en systemisch dialogische vaardigheden te ontwikkelen. Evenzo is het voor onze cliënten van grote waarde, als we ze ondersteunen om systemischer te kunnen waarnemen en dialogischer te leven in relatie met zichzelf en de ander."

Wanneer luisteren om te spreken overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.

Deze video is opgenomen door Johan Oudshoorn. Brenda geeft een advies aan startende ondernemers vanuit haar eigen opgedane ervaring als ondernemer. Een kijkje achter de schermen bij Davotes:


Werken vanuit verbinding