Brenda zwinkels


Mijn naam is Brenda Zwinkels. Ik werk ruim 20 jaar als logopedist-stottertherapeut in een eigen praktijk met 5 maten. Daar liggen mijn wortels. Wat in 2014 begon met een spontane actie van mij om een workshop in systemisch-dialogisch werk te organiseren, gegeven door Eelco de Geus, is uitgegroeid tot een erkend opleidingsinstituut, genaamd Davotes. Inmiddels werk ik al jaren met veel plezier samen met Eelco de Geus en geef ik zelf ook nascholing.

 

Mijn eerste kennismaking met het systemisch - dialogisch werk was tijdens een seminar van Eelco de Geus in 2014. Ik was direct geraakt en wist dat ik meer met dit mooie werk wilde doen. Ik volgde een opleiding in systemisch werk en begon de vertaalslag te maken binnen mijn werk als logopedist-stottertherapeut. Ondertussen bleef ik samen met Eelco nascholing organiseren en heb ik de dialoogopleiding in Wenen gevolgd.  

 

Naast dat ik veel voldoening ervaar in het toepassen van het systemisch-dialogisch werk in het werk met mijn cliënten, doet het met mij als therapeut ook veel: het brengt mij meer in verbinding met mijzelf en kan ik beter omgaan met alle regelgeving en werkdruk die binnen de hulpverlening aanwezig is. 

 

Vanuit mijn enthousiasme om mijn opgedane kennis en ervaring te delen, heb ik Davotes opgericht. Ik wil een plek bieden waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling voor hulpverleners. Jouw persoonlijke groei als uitgangspunt, om verandering en groei bij de cliënt mogelijk te maken. En daar bedoel ik mee: zelf vanuit eigen casuïstiek ervaren wat systemisch-dialogisch werk met jou doet, om het daarna toe te passen in je werksetting met je cliënt. Ik nodig hulpverleners uit om anders naar klachten en vraagstukken te kijken.

 

Binnen Davotes werk ik nauw samen met Eelco. We ontwikkelen cursussen, workshops en opleidingen. De organisatorische kant hiervan ligt bij mij, het uitvoeren doen we voor een heel groot stuk samen.

 

Met de oprichting van Davotes geef ik stem aan het systemisch -dialogisch werk binnen de hulpverlening.  Davotes staat voor ‘stemgeven’: stemgeven aan innerlijke behoeftes. Stemgeven aan datgene wat niet gezien mocht worden. Stemgeven aan diegene die geen stem heeft gehad. Vanuit opstellingenwerk kunnen dingen zichtbaar worden, waar we ons tot op heden nog niet van bewust waren. Door hier stem aan te geven, kan het een plek krijgen, een verschil maken of iets in beweging zetten wat vast zat. 

 

Kwalitatief onderzoek naar het effect van de cursus systemisch dialogisch werken in de beroepspraktijk.

In 2018 heb ik de Hogeschool Rotterdam benaderd om onderzoek te doen. Ik wilde graag achterhalen in hoeverre de kennis en vaardigheden uit de cursus daadwerkelijk worden toegepast in de beroepspraktijk en of er sprake is van kennis en vaardigheden die gemist worden.

Vele oud-deelnemers stelden zich beschikbaar om geïnterviewd te worden. Met dank aan de twee studenten Khatera Eshaqza en Patrick Vogelaar en onderzoeksbegeleidster Karin Neijenhuis (zie foto): Khatera en Patrick hebben voor hun Minor Wetenschap en Gezondheidszorg een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van Davotes. Enkele inzichten: de reader werd nauwelijks  gebruikt en er was behoefte aan opfrisdagen na afloop van de cursus. En wat het onderzoek uitwees:

'Aanbevolen aan Davotes wordt om vooral door te gaan met de praktische werkvormen die in de cursus worden aangeboden. Deze worden door de respondenten als positief ervaren. Verder wordt aangegeven dat door de handvatten die gegeven worden in de cursus de respondenten helpt in de therapeutische relatie tussen cliënt en zorgprofessional.' 

Het is fijn om te merken dat het werk goed ontvangen wordt en ik geniet ervan om verder te blijven ontwikkelen. Zo is nu ook de jaaropleiding tot stand gekomen. Innoveren binnen de zorg!

 

 

In december 2019 vroeg Lijn 1 mij: Waar ga en sta je voor? Lees hier het artikel om nog wat meer achtergrond bij mijn drijfveren te krijgen:

 

 

Deze video is opgenomen door Johan Oudshoorn. Brenda geeft een advies aan startende ondernemers vanuit haar eigen opgedane ervaring als ondernemer. Een kijkje achter de schermen bij Davotes:

 

Ik werk binnen Davotes nauw samen met Eelco de Geus:

Eelco de geus

 "Ik leid het centrum voor Living Dialogue (www.lebenimdialog.at)  in Wenen, waar ik leef met mijn vrouw en drie kinderen, waarin ik mensen, paren, gemeenschappen en organisaties begeleid bij hun vragen over gezondheid, samen werken en samen leven. Ik geef internationaal seminars en begeleid opleidingen voor systemisch - dialogische procesbegeleiding en opstellingenwerk. In Oostenrijk is dit opleidingswerk ondergebracht in de 'Dialoogakademie'  .Bijzondere kenmerken van mijn werk zijn een diepgaande integratie van dialogisch en systemisch denken en het inzetten van muziek daarbij. Dit geeft een geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie aan het systemisch- dialogische opstellingenwerk.  

Dit werk samen met Brenda in Nederland, toegespitst op hulpverlening, te verbreiden, is inspirerend en ligt me  na aan het hart; 

Vooral in ons vak, is het belangrijk, voor ons zelf een goede plek in de hulpverlenersdynamiek in te nemen en onze innerlijke houding en systemisch dialogische vaardigheden te ontwikkelen. Evenzo is het voor onze cliënten van grote waarde, als we ze ondersteunen om systemischer te kunnen waarnemen en dialogischer te leven in relatie met zichzelf en de ander."


Werken vanuit verbinding