davotes   =  stemgeven

 

                                                      

Davotes biedt een diepgaand en praktijkgericht leertraject aan voor mensen

in de hulpverlening, in begeleidende  en in adviserende beroepen,

die geïnteresseerd zijn in relatie - kwaliteit, 

als belangrijke motor voor verandering en groei

 

 

Systemisch denken,  opstellingen en dialoog in therapie , coaching, onderwijs en training

 

 


 

Wat kan Davotes voor je betekenen 

 

Davotes stelt jou als professional centraal. Je leert jezelf waarnemen in het contact met de ander. Vanuit dialogische vaardigheden leer je de kwaliteit in het contact vergroten. Niet alleen verrijkend voor jezelf, maar ook belangrijk om het vertrouwen en de veiligheid in het werken met de cliënt te vergroten en gedragsverandering voor hem/haar of ouders mogelijk te maken. Davotes leert je vanuit systemisch waarnemen anders naar vraagstukken te kijken.

 

Hoge werkdruk, veel administratie door alle toenemende regelgeving, weinig tijd. En juist dan is het belangrijk om te vertragen en aandacht aan jezelf als professional te besteden. Je kunt immers pas goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt!

 

Wat is Davotes

Davotes betekent letterlijk stemgeven: er wordt met systemisch-dialogisch werk stemgegeven aan dat wat voor jou als professional belangrijk is om goed te kunnen functioneren. Reflectie op je eigen handelen om als professional te groeien. De ervaringen die je opdoet, verrijken jezelf èn kun je integreren in je beroep om met behoud van energie te blijven werken.

  

Voor wie is Davotes

Davotes is een organisatie met de focus op hulpverleners en mensen in begeleidende beroepen die geïnteresseerd zijn in relatiekwaliteit.   

 

Wie is Davotes

Brenda Zwinkels heeft Davotes opgericht en werkt hierbinnen nauw samen met Eelco de Geus. Beiden hebben oorspronkelijk hun wortels in het werkveld van logopedisten en hun cliënten. Davotes is sinds 2017 een erkend opleidingsinstituut bij het CRKBO.

De basiscursussen zijn door verschillende kwaliteitsregisters geaccrediteerdAdap (diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten), V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden), SKJ (jeugdwerkers) en NFG en sinds kort ook door BLCN (leefstijlcoaches)

Accreditatie voor de opleiding kan bij meerdere deelnemers uit eenzelfde vakgebied worden aangevraagd. 


ervaringen van deelnemers uit basiscursus

 

Maria Naerebout (haptotherapeut):

'Voor haptotherapeuten een mooie kennismaking met een werkvorm die in ons vak ingezet kan worden voor de begeleiding van cliënten. Er was veel ruimte om te leren, kennis op te doen en te reflecteren. De basiscursus is erop gericht om (professionele) groei te bevorderen en werd gegeven met de intentie om te mogen leren en ontwikkelen. Ik heb inzicht gekregen om via positionering-opstelling- de diepere laag in de hulpvraag te verkennen

 

Lianne Besseling (diëtist):

'De scholing heeft mij verrast. Het systemisch dialogisch werken is uitstekend in te passen in de diëtetiek. Opstellingen kunnen zeer waardevol zijn bij eetproblematiek of bij overgewicht bij kinderen. Het gebruik van bodemankers of poppetjes maakt het ook voor de cliënt meer tastbaar en visueel, daarnaast geeft het de gelegenheid voor een soort “overview”. De cursus is zeer praktisch opgezet, er is gelegenheid om veel te oefenen maar vooral in een veilige omgeving.'

 

Dorien Krijthe (logopedist)

'Deze  cursus is mooie ervaring die nog lang blijft  door werken. 

Ik heb ervaren dat systemisch werken een krachtig middel is om visueel te maken wat innerlijk ervaren wordt. Dit is wat ik nog miste!'

 

Jantine van Leeuwen (logopedist)

'Ik heb de cursus als heel leerzaam en verdiepend ervaren. Brenda en Eelco zijn fijne gidsen en de veiligheid in de groep was fijn en warm. 

 

Ervaringen van deelnemers uit jaaropleiding

 

Marjon Bremer (logopedist-stottertherapeut)

'De opleiding biedt de mogelijkheid om de tijd te nemen voor je eigen leerproces en biedt het je de kans om kennis te maken met je pijnpunten en patronen. Zo leerde ik dat het belangrijk blijkt voor mij om mijn gevoel serieus te nemen, waar zit de weerstand, en waar komt die vandaag. Wat zegt mijn gevoel? De tijd nemen, even durven wachten in plaats van direct te reageren. Wat gebeurt er in mij, en wat is van de ander.

 

Het was verrijkend om zoveel te kunnen oefenen met het opstellen en te leren van opstellingen van anderen. Het is een vooral een heel praktische opleiding waarbij je inzicht krijgt in je eigen therapeutschap door zelfreflectie en door de reflectie vanuit de groep.'

 

C.B. (logopedist)

'De opleiding vond ik zeer prettig om te ondergaan. De opleiders zijn zeer sterk in het creëren van een warme, veilige leeromgeving. Iedereen kon daardoor zijn eigen leerproces volgen, wat meer resultaat heeft, dan een strakke eindstreep trekken. In mijn behandelingen zet ik steeds meer dialogische principes in, maar ook stel ik vaker systemische vragen.' 

 

 

V. (logopedist, ademtherapeut en coach)

'Ik ben enorm enthousiast over het opstellingen werk en wilde de opleiding vooral voor mijn eigen ontwikkeling doen. En nu blijkt dat ik er regelmatig gebruik van maak in mijn werk. Het is dus een mooie vorm van zelfontwikkeling én het leren van praktische vaardigheden voor in de praktijk.

Ik voel me als logopedist maar ook als coach veel sterker en breder opgeleid en ik kan breder kijken naar mensen en hun vragen aan mij. Het maken van verschillende opstellingsvormen tijdens de opleiding heeft mij veel kennis, vaardigheden, zelfontwikkeling en ervaringen opgeleverd die als tools in te zetten zijn in mijn behandelingen. Opstellingen maken is voor mij een super fijne en speelse manier van onderzoeken en begeleiden geworden in mijn behandelingen met volwassenen. Het dialogische stuk in de opleiding is voor mij gericht op hoe je ook nog anders kan reageren in verschillende situaties dan je misschien tot nu toe altijd gedaan hebt. Deze manier van werken geeft mij nu energie zelfs in moeilijke situaties in behandelingen die ik anders als uitputtend ervoer.'

 

 

Werken vanuit verbinding