02. oktober 2018
Wat geeft jou energie? Waarmee laad jij jezelf op? Goed om af en toe bij stil te staan. Er zijn momenten die je aangrijpen, die veel van je vragen. De kunst is dan om de denkbeeldige emmer niet over te laten lopen. Sterker nog: om op tijd door te hebben dat je emmer steeds voller komt. Lees hier mijn ervaringsverhaal:

17. mei 2018
Wat zijn Circle Constellations? En wat hebben de seizoenen voor betekenis in het opstellingenwerk? Lees hierover meer in de blog van Eelco. Met een voorbeeld van een opstelling in de jaarcirkel met Maria. Zelf ervaren? Je kunt deelnemen aan het seminar op 4 en 5 september 2018.

15. april 2018
Het is uitdagend om in contact te zijn met gevoelens die worden opgeroepen bij een lastige situatie. Een dialogische benadering en een systemische manier van kijken, bijvoorbeeld met een opstelling, kunnen je een andere kijk op de situatie geven. Waardoor je een nieuw inzicht kan krijgen om anders met de situatie om te gaan.

15. maart 2018
Hoe open kun je luisteren als hulpverlener, als je geraakt wordt door het verhaal van de ander? Lees hier een ervaringsverhaal:

29. januari 2018
Systemisch gezien maakt het een groot verschil of je vorige banen of opleidingen acht en er liefdevol naar kunt kijken als een onderdeel van jezelf. Of dat je je vorige werk afwijst. Een persoonlijke ervaring over mijn stap in een nieuwe richting:

22. januari 2018
Opstellingen zijn toch gewoon opstellingen? Veel systemisch opstellingenwerk is ook heel dialogisch; het hangt zeer van de begeleider en zijn/haar houding af in welke mate dat zo is. In het systemisch – dialogisch proceswerk gebruiken we dialogische principes op expliciete wijze; we benoemen ze, we oefenen ze, we brengen ze concreet in de praktijk. In het systemisch dialogisch werk gaat staan de kwaliteit van contact en relatie centraal.

17. januari 2018
Wat betekent het voor jou, om in dialoog met iemand te zijn? 'Dia' betekent 'door' en 'logos' betekent 'woord'. Dus letterlijk betekent het 'door het woord heen'. De volgende oefening is interessant om jouw dialogische houding te onderzoeken:

13. januari 2018
De logopedist in deze casus heeft inzicht gekregen in wat ze doet in het contact bij de moeder van een cliëntje. Een klein inzicht wat iets in beweging kan zetten en een grote impact kan hebben op hoe je in het contact met de ander bent. Daar is het systemisch-dialogisch werk op gericht – het vergroten van de relatiekwaliteit en oog hebben voor het systeem van de cliënt. Een opstelling als deze kan daar behulpzaam zijn.

06. december 2017
‚Zinvol’ betekent uit systemisch- dialogisch perspectief, dat we in een goede verbinding leven met onszelf, met de anderen met wie we leven en werken, en met de wereld om ons heen.

01. december 2017
Je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt. Belangrijk om als professional je eigen ontwikkeling als uitgangspunt te nemen om te groeien. Systemisch-dialogisch werk helpt om met volle aandacht in het contact te zijn en effectiever te werken.