JaarOpleiding


Opleiding Systemisch werken voor zorgprofessionals

 

Leven en werken in dialoog betekent dat we een goede balans vinden tussen ‚bij onszelf zijn’ en ‚verbonden met anderen en de wereld om ons heen’. Balans hierin houdt ons fysiek en mentaal gezond. 

 

In deze opleiding systemisch werken voor zorgprofessionals en mensen die in de zorg werken, maak je kennis met een diepe integratie van dialogisch en systemisch werk met opstellingen, zoals Eelco de Geus die in de afgelopen 10 jaar ontwikkelde. In de samenwerking met Brenda is deze opleiding tot stand gekomen en zij kijken er naar uit om jou te ontmoeten in de opleiding!

 

Systeemopstellingen zijn een krachtig instrument om relatiestructuren zichtbaar en voelbaar te maken. Ze bieden de mogelijkheid, om onze waarneming over deze relatiestructuren te verdiepen en te verfijnen. Systeemopstellingen dialogisch te begeleiden, betekent expliciet de principes van gelijkwaardigheid, respect, samen denken, diep luisteren en spreken vanuit het hart te belichamen als begeleider. 

 

Voor wie?

 

·       Mensen die hun eigen persoonlijke ontwikkeling en hun systemische waarneming willen verdiepen;

 

·       Mensen die opstellingen op een manier willen begeleiden, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect, samen waarnemen, leren en met elkaar het nieuwe ontdekken;

 

·       Mensen die met opstellingen werken, andere vormen en stijlen willen leren kennen, geïnteresseerd zijn in dialogisch werk en hun vaardigheid in de begeleiding willen verdiepen;

 

·       Therapeuten, begeleiders, coaches, adviseurs, pedagogen, die een dialogische manier van opstellingen begeleiden in hun werk willen integreren;  

 

 

Doelstellingen

 De oefenvormen zijn erop gericht om:

      · Present te zijn in het hier en nu, in contact met je lichaam, je eigenwaarneming, je eigen kern

   * · Te oefenen in open luisteren, open en authentiek spreken, gelijkwaardigheid in contact

      ·  Bewust te worden van de werking van ons denken 

      ·  Relatiekwaliteit te verdiepen en beweeglijkheid van relaties vergroten

      · Je eigen plek in verschillende systemen te ervaren en daarbij horende dynamieken te herkennen.

      ·  Korte opstellingen zelf op dialogische wijze te begeleiden, in individuele settings en in groepen, met èn     zonder representanten

      ·  Systemisch-dialogische coachingsgesprekken te voeren

      ·  Systemisch-dialogisch werk bij intervisie en supervisie in te zetten

      · Dialogische werkvormen te gebruiken in zowel groepswerk als individuele settings.

 

 

Data  16 opleidingsdagen:

                               

27-28-29 januari 2025

10-11 maart 2025

7-8-9 april 2025 

2-3 juni 2025

22-23-24 september 2025 

3-4-5 november 2025

 

Docenten:  Brenda Zwinkels en Eelco de Geus        

 

Accreditatie: De Jaaropleiding is geaccrediteerd door ADAP voor logopedisten: 75 punten. Aanvraag                                   voor andere beroepsgroepen in overleg mogelijk. 

 

 Kosten:  Profiteer van €200,- vroegboekkorting bij aanmelding vóór 1 juli 2024

                €4850,- (16 dagen) . Op een toplocatie aan zee. Heerlijke lunch en koffie/thee/fris                                              inbegrepen.

               Wanneer je de basiscursus al hebt gevolgd, dan zijn de kosten €4200,- voor 13                                                    opleidingsdagen.

                Wanneer je het seminar al gevolgd, dan zijn de kosten €4400,- voor 14                                                                  opleidingsdagen. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Minimum aantal deelnemers: 12

 

Maximum aantal deelnemers: 18

 

Locatie: Katwijk aan Zee -een prachtige locatie direct op het strand met uitzicht op zee. 

 

Davotes is een erkend opleidingsinstituut bij het CRKBO en daarmee vrijgesteld van BTW.

                                                         

 

Docenten

 

Brenda Zwinkels is logopedist-stottertherapeut en begeleidster van systeemopstellingen en dialoogcirkels. Inhoudelijk werkt Brenda inmiddels 10 jaar nauw samen met Eelco de Geus om het systemisch dialogisch werk binnen de hulpverlening vorm te geven. De organisatie van de cursussen, seminars en opleidingen ligt bij Brenda. Meer over Brenda en de achtergrond van Davotes lees je hier

 

Eelco de Geus leidt het centrum ‚Leven in dialoog’   en de dialoogakademie in Wenen, waar hij leeft met zijn vrouw en drie kinderen. Eelco geeft internationaal seminars en begeleidt opleidingen voor systemisch- dialogische procesbegeleiding en opstellingenwerk. Bijzonder kenmerken van zijn werk zijn een diepgaande integratie van dialogisch en systemisch denken en het inzetten van muziek daarbij, wat een geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie toevoegt aan het opstellingenwerk.

Opbouw

 

27-28-29 januari 2025 

Module 1: Basiscursus 'Werken met Tafelopstellingen'

Docent: Brenda Zwinkels

Indien je deze cursus al gevolgd hebt, krijg je vrijstelling.

 

10 en 11 maart 2025

Module 2: Autonomie & Afhankelijkheid  

Docent: Brenda Zwinkels 

 

7-8-9 april 2025

Module 3: Leven in relatie

Docenten: Brenda Zwinkels en  Eelco de Geus

 

2-3 juni 2025

Module 4: Dialogisch opstellingenwerk en ritueel in de jaarcirkel

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

Indien je dit seminar al gevolgd hebt, krijg je vrijstelling.

 

22-23-24 september 2025  

Module 5: De wijsheid van symptomen

Docenten: Brenda Zwinkels en Eelco de Geus 

 

3-4-5 november 2024  

Module 6: De kunst van het helpen  

Docenten: Brenda Zwinkels en Eelco de Geus

 

 

 

Programma

 

Module 1: Werken met tafelopstellingen

 

In deze eerste module leer je werken met tafelopstellingen en ervaar je wat systemisch waarnemen inhoudt. Deze dagen zijn gericht op het leren toepassen van kleine opstellingsformaten met houten figuren en bodem-ankers in het werken met cliënten. Je leert hoe je samen met de cliënt in de individuele setting kunt onderzoeken welke plek de klacht inneemt voor de cliënt of voor ouders van de cliënt. Deze module is praktisch en direct toepasbaar in jouw werksetting. De inhoud van deze cursus vormt de basis waar we de volgende modules op doorpakken en verdieping in aanbrengen.

Mocht je al eerder bij Davotes of elders ervaring hebben opgedaan in het werken met tafelopstellingen, laat het dan weten. In overleg gekeken of je voldoende voorkennis hebt en daarmee vrijstelling om in te stromen in module 2.

 

Module 2: Autonomie & Afhankelijkheid

 

In deze tweede module staat het thema autonomie en afhankelijkheid centraal; verandering en groei begint bij het vermogen om bij jezelf en tegelijkertijd verbonden met anderen te zijn. Het is niet alleen de basis voor een gezond sociaal leven, maar ook voor een goede relatie met onszelf. Deze kwaliteit van relatie is de belangrijkste motor voor verandering en groei.

 

We oefenen verder met opstellingen als dialogisch instrument en verdiepen onze eigen dialogische vaardigheden, om vanuit contact en authenticiteit met cliënten en symptomen te werken. We gaan een stap verder in het werken met opstellingen, werken intensiever met bodemankers en representatie, betrekken familieachtergrond daarbij, en reflecteren op onze eigen presentie in het therapeutisch proces. 

 

 

Module 3: Leven in relatie 

 

In deze derde module van de  jaaropleiding ‚systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ werken we met systeemopstellingen vanuit een dialogisch perspectief. We oefenen met de integratie van een dialogische houding en dialogische werkvormen in de begeleiding van opstellingen met representanten. 

 

Mensen zijn relationele wezens. We leven voortdurend in dialoog met onszelf, de ander, de wereld om ons heen. Hoe kunnen we vrij, autonoom en krachtig in relatie leven, tegelijkertijd bij onszelf en verbonden met de ander? Welke patronen en verstrikkingen doen ons daarin verstarren en wat maakt ons vrij? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze innerlijke en uiterlijke relaties verbeteren, als basis voor het welzijn van onszelf en anderen?

 

We oefenen het dialogische voorgesprek, het uitkiezen en opstellen van representanten en het begeleiden vanuit een dialogisch perspectief.

 

 

Module 4: Dialogisch opstellingenwerk in de jaarcirkel 

 

Deze module geeft ruimte om eigen vraagstukken te onderzoeken en ervaring op te doen met een speciale dialogische opstellingsvorm die Eelco met zijn vrouw Julia in de afgelopen 12 jaar ontwikkeld heeft. Het zijn opstellingen, waarin de richtingen van de jaarcirkel de natuurlijke bewegingen van het leven symboliseren. We vinden de rituelen die ons in contact brengen met de natuurlijke stroom van het leven en daardoor een nieuwe beweging mogelijk maken.

 

Het leven is een natuurlijke stroom van verandering. Telkens volgt een nieuwe beweging: een begin, een hoogtepunt, een moment van loslaten en van inkeer en transformatie. Het ontstaat, stap voor stap, als we er ons mee kunnen verbinden en er in meegaan.

 

In deze module stappen we bewust in deze stroom. Loslaten wat voorbij mag zijn en het nieuwe op ons laten toekomen. De persoonlijke vragen van de deelnemers staan centraal en we stellen op in het veld van de jaarcirkel. Voor ieder die iets in beweging wil brengen: in zichzelf of in relatie met anderen. Het kan gaan om gezondheid, om relatie binnen de familie of met een partner, of om een wens om voller te leven, in overeenstemming met wie je bent en wat je doet. 

Net als bij de basiscursus geldt ook hier: als je het seminar al eerder hebt gevolgd, dan krijg je vrijstelling voor deze module.

 

Module 5: De wijsheid van symptomen

 

In deze vijfde module staat het werken met symptomen centraal, zij het lichamelijke, geestelijke of relationele symptomen. Door ze in opstellingen met representanten te belichamen, ontstaat een dialoog met de betekenis van een symptoom die dieper gaat dan woorden. Vaak heeft dit te maken met het (her-) vinden van een gezonde balans in het relationele veld waarin we leven. Op deze diepere, systemische laag met symptomen te werken, verbetert de voedingsbodem voor genezing en verandering.

 

In deze dagen maken we middels dialogische opstellingsformaten contact met onze eigen symptomen en begeleiden kleine symptoomopstellingen op dialogische wijze met representanten.

 

 

Module 6: De kunst van het helpen

 

De helpende relatie, zij het persoonlijk of professioneel, is een belangrijk basis voor ons relationele leven.  Hoe we daar in staan, bepaalt of ons helpen werkelijk behulpzaam is, of het de ander en onszelf in onze ontwikkeling dient. Hoe creëer en draag ik de ruimte voor het proces van de ander? En hoe zorg ik daarin goed voor mezelf? Wat breng ik in? Wat is goed om te (leren) laten? Vanuit welke positie krijgt mijn helpen kracht?

 

In deze zesde module van de opleiding ‘systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ belichten we onze eigen helperspatronen met verschillende dialogische opstellingsformaten. We oefenen en reflecteren het begeleiden van supervisieopstellingen. We verdiepen het thema ‚helpen’ in opstellingen en dialoog met elkaar.

 

Studiebelasting:

Wanneer het gehele leertraject wordt doorlopen, dan is de studiebelasting 16 scholingsdagen, in totaal  116 contacturen.  De zelfstudie zal zo’n 34 uur bedragen: literatuurstudie aan de hand van de aanbevolen literatuur (zie hier de literatuurlijst). Tussen de modules door komen deelnemers vier keer bij elkaar voor intervisie. 

 

Toetsingsmodel bij de opleiding: in dialoog

Bij de jaaropleiding hoort een zelf te kiezen eindproject, waarbij de deelnemer reflecteert op de eigen ontwikkeling tijdens het toepassen van het opstellingenwerk op dialogische wijze. Ook is deelname aan vier intervisiebijeenkomsten nodig om genoeg reflectie-mogelijkheden te creëren.

 

In dialoog met de andere deelnemers en de begeleiders wordt dit verslag gepresenteerd en dialogisch gereflecteerd;  de deelnemer ontvangt feedback in de cirkel, als criterium voor certificering.

 

  

Heb je interesse? Laat het me weten via het contactformulier, dan kunnen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen en ontvang je het curriculum van de Jaaropleiding.

 

De basiscursus en het seminar zijn los te volgen. Deelname hieraan geeft de mogelijkheid om te onderzoeken of de Jaaropleiding bij je zou passen.

Wanneer je ze al gevolgd hebt, krijg je vrijstelling bij aanvang van de Jaaropleiding.

 

                            

BELANGRIJK:

* Wanneer je de basiscursus of het seminar al in voorgaande jaren bij Davotes hebt gevolgd, dan krijg je daar vrijstelling voor en worden de kosten verlaagd. De toegekende accreditatie door ADAP voor de Jaaropleiding is alleen te krijgen wanneer de gehele opleiding zoals in hierboven genoemde periode wordt gevolgd. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt zodat de punten opgevoerd kunnen worden als gevolgde scholing.

 

* Bij aanmelding sturen we je een aantal vragen toe mbt motivatie voor de opleiding.

* Wanneer je elders ervaring hebt opgedaan in systemisch en/of dialogisch werk: in overleg kunnen we kijken waar vrijstelling mogelijk is.

 

Via onderstaande link kun je je interesse aangeven. We plannen dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij je het gehele curriculum van de Jaaropleiding ontvangt:

 

Dit is de locatie waar de alle modules van  Jaaropleiding in 2025 zal worden gegeven: Katwijk aan Zee!

FAQ bij Jaaropleiding

 

 

 

De jaaropleiding bestaat uit 6 modules.  

  

1         Basiscursus Werken met Tafelopstellingen

2         Autonomie & Afhankelijkheid

3         Leven in Relatie 

4         Dialogisch opstellingenwerk in de jaarcirkel: persoonlijke vragen onderzoeken 

5         De wijsheid van symptomen:

6         De kunst van het helpen 

 

 We krijgen regelmatig vragen over dit traject, die we hier beantwoorden.  Hier zijn tot nu toe de meest voorkomende: 

 

 1.    Wat zijn de criteria om aan het gehele traject mee te kunnen doen?

  

Belangrijk is dat je met mensen werkt resp. wilt werken en een basisopleiding als hulpverlener, coach, therapeut of andere vormen van procesbegeleiding hebt.

 

Belangrijk is dat je voldoende persoonlijk werk hebt gedaan, zodat je goed zelf verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke thema’s kunt blijven.

 

In deze opleiding staat de didactiek van systemisch – dialogische procesbegeleiding centraal, het is geen vervanging van therapie of een plek waar je vooral persoonlijk werk kunt doen. In die zin kijken we met elkaar, vooral, of dat goed mogelijk is, of dat er wellicht ook iets anders nodig is. Als wij daar vragen over hebben, bespreken we dat open met elkaar.

 

De leergroep oefent actief met elkaar, brengt daarin ook eigen vragen en thema’s in, maar het leren begeleiden van  systemisch dialogisch werk met opstellingen heeft voorrang boven het persoonlijke werk.

 

 

 

2.    Kan ik ook aan het leertraject deelnemen voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, ook als ik niet van plan ben om opstellingen te gaan begeleiden?

  

Deze opleiding is wel degelijk een bijzonder rijke plek, om gevoed te worden, om geïnspireerd te raken, om nieuwe inzichten te krijgen in jezelf, in je leven, in wat je nodig hebt en waar je hart naar uit gaat. Daarom is het, ook als je niet van plan bent om werkelijk met opstellingen in groepen te gaan werken, voor veel mensen een goede reden om toch mee te komen doen, en wat ons betreft is dat prima!

 

 

In eerdere Jaaropleidingen die we gaven, was dit voor een groot deel van de deelnemers het geval.

Het is een opleiding die voor het leven in het algemeen en voor relaties en gezondheid in het bijzonder veel nieuwe impulsen oplevert. Neemt niet weg dat de opleiding zelf absoluut gericht is op de dialogische begeleiding van opstellingen, met en zonder representanten, en dat is dan ook wat we oefenen. Het professionele aspect staat in het middelpunt. Persoonlijke ontwikkeling zou je kunnen zien als het onlosmakelijke bij-product daarvan, staat daarmee op de tweede plaats, maar is niet minder indrukwekkend.

 

 

 

3.    Als ik elders al met opstellingen ervaring heb opgedaan, (hoe) kan ik dan instappen in dit traject, of moet ik het toch helemaal van het begin af aan volgen?

  

Nee, we verwelkomen andere voorkennis en ervaring en erkennen het als compensatie van bepaalde delen van het traject. Wel is belangrijk, dat je een goede interesse voor het expliciet dialogische aspect van onze manier van werken hebt, dus als je veel opstellingservaring elders hebt opgedaan, maar nog weinig van dialoog weet, zullen we met je zoeken naar een goede manier om ook daarin een goede basis te krijgen. Dat bespreken we per persoon. Dus als je denkt dat je met je ervaring en achtergrond bepaalde delen kunt overslaan, laat het ons dan weten, dan kijken wij wat aangerekend kan worden.

 

 

 

 

4.    Kan ik na dit leertraject ook met familieopstellingen werken? Of heb ik dan nog extra opleiding nodig?

 

Na dit leertraject heb je in totaal 16 dagen kennis en ervaring met dialogisch opstellingenwerk opgedaan, en bent daardoor goed voorbereid om te beginnen met het werken met systemische-opstellingen. In het systemisch – dialogisch werk richten we ons op het verbeteren van relatiekwaliteit; familiedynamiek neemt een belangrijke plek daarin in. Daarom is het een goede start om ook met familieopstellingen te beginnen. Natuurlijk is dit leertraject, net als elke andere opleiding in het systemisch en ook in het dialogisch werk dat is, een vertrekpunt, een begin… en daarom is het nodig om doorgaand te blijven leren over dit intrigerende werk. Dat geldt echter voor ons allemaal.

 

Ervaringen van deelnemers aan de jaaropleiding

Marjon Bremer (logopedist-stottertherapeut)

'De opleiding biedt de mogelijkheid om de tijd te nemen voor je eigen leerproces en biedt het je de kans om kennis te maken met je pijnpunten en patronen. Zo leerde ik dat het belangrijk blijkt voor mij om mijn gevoel serieus te nemen, waar zit de weerstand, en waar komt die vandaag. Wat zegt mijn gevoel? De tijd nemen, even durven wachten in plaats van direct te reageren. Wat gebeurt er in mij, en wat is van de ander.

 

Het was verrijkend om zoveel te kunnen oefenen met het opstellen en te leren van opstellingen van anderen. Het is een vooral een heel praktische opleiding waarbij je inzicht krijgt in je eigen therapeutschap door zelfreflectie en door de reflectie vanuit de groep.'

 

 


C.B. (logopedist)

 

'De opleiding vond ik zeer prettig om te ondergaan. De opleiders zijn zeer sterk in het creëren van een warme, veilige leeromgeving. Iedereen kon daardoor zijn eigen leerproces volgen, wat meer resultaat heeft, dan een strakke eindstreep trekken. In mijn behandelingen zet ik steeds meer dialogische principes in, maar ook stel ik vaker systemische vragen.'


 

V. (logopedist, ademtherapeut en coach)

'Ik ben enorm enthousiast over het opstellingen werk en wilde de opleiding vooral voor mijn eigen ontwikkeling doen. En nu blijkt dat ik er regelmatig gebruik van maak in mijn werk. Het is dus een mooie vorm van zelfontwikkeling én het leren van praktische vaardigheden voor in de praktijk.

Ik voel me als logopedist maar ook als coach veel sterker en breder opgeleid en ik kan breder kijken naar mensen en hun vragen aan mij. Het maken van verschillende opstellingsvormen tijdens de opleiding heeft mij veel kennis, vaardigheden, zelfontwikkeling en ervaringen opgeleverd die als tools in te zetten zijn in mijn behandelingen. Opstellingen maken is voor mij een super fijne en speelse manier van onderzoeken en begeleiden geworden in mijn behandelingen met volwassenen. Het dialogische stuk in de opleiding is voor mij gericht op hoe je ook nog anders kan reageren in verschillende situaties dan je misschien tot nu toe altijd gedaan hebt. Deze manier van werken geeft mij nu energie zelfs in moeilijke situaties in behandelingen die ik anders als uitputtend ervoer.'

   


Werken vanuit verbinding