JaarOpleiding


Systemisch-dialogische Procesbegeleiding

 

Leven en werken in dialoog, betekent dat we een goede balans vinden tussen ‚bij onszelf zijn’ en ‚verbonden met anderen en de wereld om ons heen’. Balans hierin houdt ons fysiek en mentaal gezond. 

 

Systeemopstellingen zijn een krachtig instrument om relatiestructuren zichtbaar en voelbaar te maken. Ze bieden de mogelijkheid, om onze waarneming over deze relatiestructuren te verdiepen en te verfijnen. Systeemopstellingen dialogisch te begeleiden, betekent expliciet de principes van gelijkwaardigheid, respect, samen denken, diep luisteren en spreken vanuit het hart te belichamen als begeleider. 

 

In deze jaaropleiding maak je kennis met een diepe integratie van dialogisch en systemisch werk met opstellingen, zoals Eelco de Geus die in de afgelopen 10 jaar ontwikkelde.  In de samenwerking met Brenda is deze opleiding tot stand gekomen en kijken zij er naar uit om jou te ontmoeten in de  opleiding. 

 

Voor wie?

 

·       Mensen die hun eigen persoonlijke ontwikkeling en hun systemische waarneming willen verdiepen;

 

·       Mensen die opstellingen op een manier willen begeleiden, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect, samen waarnemen, leren en met elkaar het nieuwe ontdekken;

 

·       Mensen die met opstellingen werken, andere vormen en stijlen willen leren kennen, geïnteresseerd zijn in dialogisch werk en hun vaardigheid in de begeleiding willen verdiepen;

 

·       Therapeuten, begeleiders, coaches, adviseurs, pedagogen, die een dialogische manier van opstellingen begeleiden in hun werk willen integreren;  

 

 

Doelstellingen

 De oefenvormen zijn erop gericht om:

      · Present te zijn in het hier en nu, in contact met je lichaam, je eigenwaarneming, je eigen kern

   * · Te oefenen in open luisteren, open en authentiek spreken, gelijkwaardigheid in contact

      ·  Bewust te worden van de werking van ons denken 

      ·  Relatiekwaliteit te verdiepen en beweeglijkheid van relaties vergroten

      · Je eigen plek in verschillende systemen te ervaren en daarbij horende dynamieken te herkennen.

      ·  Korte opstellingen zelf op dialogische wijze te begeleiden, in individuele settings en in groepen, met èn     zonder representanten

      ·  Systemisch-dialogische coachingsgesprekken te voeren

      ·  Systemisch-dialogisch werk bij intervisie en supervisie in te zetten

      · Dialogische werkvormen te gebruiken in zowel groepswerk als individuele settings.

 

Wanneer?

 

Module 1: LET OP - OOK LOS TE  VOLGEN ALS INTRODUCTIE 

Basiscursus: Het veld van relaties  16-17-18 november 2020 

Docent: Brenda Zwinkels

 

Module 2:

Autonomie & Afhankelijkheid  7-8 december 2020

Docent: Brenda Zwinkels

 

Module 3:

Leven in Relatie 8-9-10 februari 2021

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

Module 4:

De wijsheid van symptomen 15-16-17 maart 2021

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

Module 5:

De kunst van het helpen 21-22-23 juni 2021

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

Module 6:  LET OP: OOK LOS TE VOLGEN, Ruimte voor persoonlijke vraagstukken 

Dialogisch opstellingenwerk en ritueel in de jaarcirkel 12 en 13 oktober 2020 ( deze module wordt ook najaar 2021 weer aangeboden)

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

Programma

 

Module 1: Basiscursus Systemisch-dialogisch werken voor hulpverleners 16-17-18 november 2020 

LOS TE VOLGEN

 

Opstellingenwerk is een manier om een innerlijke beeld zichtbaar te maken in de ruimte. In de basiscursus gebruiken we daar blokjes en poppetjes bij die je op tafel kunt opstellen, een plek kunt geven. De blokjes vertegenwoordigen een element uit jouw systeem. Zo kun je onderzoeken hoe de elementen zich tot elkaar verhouden. Je kunt ervaren hoe de klacht/hulpvraag verbonden is met de systemen waarin je leeft (familie, gezin, omgeving, innerlijke waarden).

We oefenen met vragen van de deelnemers over hun werk met cliënten. We oefenen systemische vraagstellingen en systemische interventies. We doen supervisie-opstellingen met elkaar.

 

In deze drie dagen is er veel ruimte om stil te staan bij je eigen houding als professional. Niet alleen de dialoog met de ander aangaan, juist ook met jezelf. Hoe ben jij in het contact met de ander? Een dialogische houding is gericht op open luisteren, verlangzamen, oordelen uitstellen, spreken vanuit het hart, gelijkwaardigheid. Deze module is los te volgen, waarmee het een introductie is in het systemisch-dialogisch werk en het werken met tafelopstellingen.

 

Module 2: Autonomie & Afhankelijkheid

 

In deze tweede module staat het thema autonomie en afhankelijkheid centraal; verandering en groei begint bij het vermogen om bij jezelf en tegelijkertijd verbonden met anderen te zijn. Het is niet alleen de basis voor een gezond sociaal leven, maar ook voor een goede relatie met onszelf. Deze kwaliteit van relatie is de belangrijkste motor voor verandering en groei.

 

We oefenen verder met opstellingen als dialogisch instrument en verdiepen onze eigen dialogische vaardigheden, om vanuit contact en authenticiteit met cliënten en symptomen te werken. We gaan een stap verder in het werken met opstellingen, werken intensiever met bodemankers en representatie, betrekken familieachtergrond daarbij, en reflecteren op onze eigen presentie in het therapeutisch proces. 

 

Module 3: Leven in relatie 

 

In deze derde module van de  jaaropleiding ‚systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ werken we met systeemopstellingen vanuit een dialogisch perspectief. We oefenen met de integratie van een dialogische houding en dialogische werkvormen in de begeleiding van opstellingen met representanten. 

 

Mensen zijn relationele wezens. We leven voortdurend in dialoog met onszelf, de ander, de wereld om ons heen. Hoe kunnen we vrij, autonoom en krachtig in relatie leven, tegelijkertijd bij onszelf en verbonden met de ander? Welke patronen en verstrikkingen doen ons daarin verstarren en wat maakt ons vrij? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze innerlijke en uiterlijke relaties verbeteren, als basis voor het welzijn van onszelf en anderen?

 

We oefenen het dialogische voorgesprek, het uitkiezen en opstellen van representanten en het begeleiden vanuit een dialogisch perspectief.

 

Module 4: De wijsheid van symptomen

 

In deze vierde module staat het werken met symptomen centraal, zij het lichamelijke, geestelijke of relationele symptomen. Door ze in opstellingen met representanten te belichamen, ontstaat een dialoog met de betekenis van een symptoom die dieper gaat dan woorden. Vaak heeft dit te maken met het (her-) vinden van een gezonde balans in het relationele veld waarin we leven. Op deze diepere, systemische laag met symptomen te werken, verbetert de voedingsbodem voor genezing en verandering.

 

In deze dagen maken we middels dialogische opstellingsformaten contact met onze eigen symptomen en begeleiden kleine symptoomopstellingen op dialogische wijze met representanten.

 

 

Module 5: De kunst van het helpen

 

De helpende relatie, zij het persoonlijk of professioneel, is een belangrijk basis voor ons relationele leven.  Hoe we daar in staan, bepaalt of ons helpen werkelijk behulpzaam is, of het de ander en onszelf in onze ontwikkeling dient. Hoe creëer en draag ik de ruimte voor het proces van de ander? En hoe zorg ik daarin goed voor mezelf? Wat breng ik in? Wat is goed om te (leren) laten)? Vanuit welke positie krijgt mijn helpen kracht?

 

In deze vijfde module van de opleiding ‘systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ belichten we onze eigen helperspatronen met verschillende dialogische opstellingsformaten. We oefenen en reflecteren het begeleiden van supervisieopstellingen. We verdiepen het thema ‚helpen’ in opstellingen en dialoog met elkaar.

 

Module 6 Dialogisch opstellingenwerk in de jaarcirkel 12 en 13 oktober 2020

OOK LOS TE VOLGEN

 

Deze laatste module geeft ruimte om eigen vraagstukken te onderzoeken en ervaring op te doen met een speciale dialogische opstellingsvorm die Eelco met zijn vrouw Julia in de afgelopen 12 jaar ontwikkeld heeft. Het zijn opstellingen, waarin de richtingen van de jaarcirkel de natuurlijke bewegingen van het leven symboliseren. We vinden de rituelen die ons in contact brengen met de natuurlijke stroom van het leven en daardoor een nieuwe beweging mogelijk maken.

 

Het leven is een natuurlijke stroom van verandering. Telkens volgt een nieuwe beweging: een begin, een hoogtepunt, een moment van loslaten en van inkeer en transformatie. Het ontstaat, stap voor stap, als we er ons mee kunnen verbinden en er in meegaan.

In deze module stappen we bewust in deze stroom. Loslaten wat voorbij mag zijn en het nieuwe op ons laten toekomen. De persoonlijke vragen van de deelnemers staan centraal en we stellen op in het veld van de jaarcirkel. Voor ieder die iets in beweging wil brengen: in zichzelf of in relatie met anderen. Het kan gaan om gezondheid, om relatie binnen de familie of met een partner, of om een wens om voller te leven, in overeenstemming met wie je bent en wat je doet. 

 

Studiebelasting:

Wanneer het gehele leertraject wordt doorlopen, dan is de studiebelasting 16 scholingsdagen, in totaal  98 contacturen.  De zelfstudie zal zo’n 34 uur bedragen: literatuurstudie aan de hand van de aanbevolen literatuur (zie hier de literatuurlijst).

 

Toetsingsmodel bij de opleiding: in dialoog

Bij de jaaropleiding hoort een zelf te kiezen eindproject, waarbij de deelnemer reflecteert op de eigen ontwikkeling tijdens het toepassen van het opstellingenwerk op dialogische wijze. Ook is deelname aan vier intervisiebijeenkomsten nodig om genoeg reflectie-mogelijkheden te creëren.

 

In dialoog met de andere deelnemers en de begeleiders wordt dit verslag gepresenteerd en dialogisch gereflecteerd;  de deelnemer ontvangt feedback in de cirkel, als criterium voor certificering.

 

 

Data:                    12-13 oktober 2020 (seminar),

                            16-17-18 november 2020 (basiscursus),   

                            7-8 december 2020

                           8-9-10 februari,

                           15-16-17 maart  en

                           21-22-23 juni 2021, 

Tijden:                   10.00–17.00 uur (alleen module 2 start om 9.30 uur),

Prijs:                      €3750,- incl. BTW (16 dagen)  - BELANGRIJK: vrijstelling mogelijk als je al ervaring hebt! 

Plaats:                   Delft

Docenten:            Eelco de Geus en Brenda Zwinkels        

 

BELANGRIJK:

* Wanneer je al module 1, 2 of 6 al in voorgaande jaren bij Davotes hebt gevolgd, dan krijg je daar vrijstelling voor en worden de kosten verlaagd.

* Er zijn altijd een aantal plekken beschikbaar voor deelnemers om op herhaling te komen. Je kunt dan tegen gereduceerd tarief de module herhalen.

* Bij aanmelding sturen we je een aantal vragen toe mbt motivatie voor de opleiding.

* Wanneer je elders ervaring hebt opgedaan in systemisch en/of dialogisch werk: in overleg kunnen we kijken waar vrijstelling mogelijk is. Lees hieronder via de link de antwoorden op veelgestelde vragen rondom de jaaropleiding:

 

 

 

 Via onderstaande link kun je het gehele curriculum van de jaaropleiding lezen, waarin alle specifieke leerdoelen en werkvormen per module uitgebreid omschreven staan. Je kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen:  Brenda Zwinkels: brenda@davotes.nl  tel. 06-39119006.   

Docenten

 

Brenda Zwinkels is logopedist-stottertherapeut en begeleidster van systeemopstellingen. De organisatie van de cursussen, seminars en opleidingen binnen Davotes ligt bij Brenda. Inhoudelijk werkt Brenda  nauw samen met Eelco om het systemisch dialogisch werk binnen de hulpverlening vorm te geven.

Eelco de Geus leidt het centrum ‚Leven in dialoog’   en de dialoogakademie in Wenen, waar hij leeft met zijn vrouw en drie kinderen. Eelco geeft internationaal seminars en begeleidt opleidingen voor systemisch- dialogische procesbegeleiding en opstellingenwerk. Bijzonder kenmerken van zijn werk zijn een diepgaande integratie van dialogisch en systemisch denken en het inzetten van muziek daarbij, wat een geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie toevoegt aan het opstellingenwerk.

Ervaringen van deelnemers aan de jaaropleiding

Marjon Bremer (logopedist-stottertherapeut)

'De opleiding biedt de mogelijkheid om de tijd te nemen voor je eigen leerproces en biedt het je de kans om kennis te maken met je pijnpunten en patronen. Zo leerde ik dat het belangrijk blijkt voor mij om mijn gevoel serieus te nemen, waar zit de weerstand, en waar komt die vandaag. Wat zegt mijn gevoel? De tijd nemen, even durven wachten in plaats van direct te reageren. Wat gebeurt er in mij, en wat is van de ander.

 

Het was verrijkend om zoveel te kunnen oefenen met het opstellen en te leren van opstellingen van anderen. Het is een vooral een heel praktische opleiding waarbij je inzicht krijgt in je eigen therapeutschap door zelfreflectie en door de reflectie vanuit de groep.'

 

C.B. (logopedist)

'De opleiding vond ik zeer prettig om te ondergaan. De opleiders zijn zeer sterk in het creëren van een warme, veilige leeromgeving. Iedereen kon daardoor zijn eigen leerproces volgen, wat meer resultaat heeft, dan een strakke eindstreep trekken. In mijn behandelingen zet ik steeds meer dialogische principes in, maar ook stel ik vaker systemische vragen.'


Werken vanuit verbinding