JaarOpleiding


Systemisch-dialogische Procesbegeleiding

 

Leven en werken in dialoog, betekent dat we een goede balans vinden tussen ‚bij onszelf zijn’ en ‚verbonden met anderen en de wereld om ons heen’. Balans hierin houdt ons fysiek en mentaal gezond. 

 

Systeemopstellingen zijn een krachtig instrument om relatiestructuren zichtbaar en voelbaar te maken. Ze bieden de mogelijkheid, om onze waarneming over deze relatiestructuren te verdiepen en te verfijnen. Systeemopstellingen dialogisch te begeleiden, betekent expliciet de principes van gelijkwaardigheid, respect, samen denken, diep luisteren en spreken vanuit het hart te belichamen als begeleider. 

 

In deze jaaropleiding maak je kennis met een diepe integratie van dialogisch en systemisch werk met opstellingen, zoals Eelco de Geus die in de afgelopen 10 jaar ontwikkelde.  In de samenwerking met Brenda is deze opleiding tot stand gekomen en kijken zij er naar uit om jou te ontmoeten in de  opleiding. 

 

Voor wie?

 

·       Mensen die hun eigen persoonlijke ontwikkeling en hun systemische waarneming willen verdiepen;

 

·       Mensen die opstellingen op een manier willen begeleiden, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect, samen waarnemen, leren en met elkaar het nieuwe ontdekken;

 

·       Mensen die met opstellingen werken, andere vormen en stijlen willen leren kennen, geïnteresseerd zijn in dialogisch werk en hun vaardigheid in de begeleiding willen verdiepen;

 

·       Therapeuten, begeleiders, coaches, adviseurs, pedagogen, die een dialogische manier van opstellingen begeleiden in hun werk willen integreren;  

 

 

Doelstellingen

 De oefenvormen zijn erop gericht om:

      · Present te zijn in het hier en nu, in contact met je lichaam, je eigenwaarneming, je eigen kern

   * · Te oefenen in open luisteren, open en authentiek spreken, gelijkwaardigheid in contact

      ·  Bewust te worden van de werking van ons denken 

      ·  Relatiekwaliteit te verdiepen en beweeglijkheid van relaties vergroten

      · Je eigen plek in verschillende systemen te ervaren en daarbij horende dynamieken te herkennen.

      ·  Korte opstellingen zelf op dialogische wijze te begeleiden, in individuele settings en in groepen, met èn     zonder representanten

      ·  Systemisch-dialogische coachingsgesprekken te voeren

      ·  Systemisch-dialogisch werk bij intervisie en supervisie in te zetten

      · Dialogische werkvormen te gebruiken in zowel groepswerk als individuele settings.

 

Wanneer?

 

Module 1: LET OP - LOS TE  VOLGEN ALS INTRODUCTIE - vrijstelling als je al ervaring hebt

Basiscursus: Het veld van relaties  19-20-21 mei 2021 

Docent: Brenda Zwinkels

 

Module 2:

Autonomie & Afhankelijkheid  12 en 13 april 2021

Docent: Brenda Zwinkels

 

Module 3:

Leven in Relatie 21-22-23 juni 2021

Docenten: Brenda Zwinkels en Eelco de Geus

 

Module 4:

De wijsheid van symptomen 20-21-22 september 2021

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

Module 5:

De kunst van het helpen 15-16-17 november 2021 

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

Module 6:   

Dialogisch opstellingenwerk en ritueel in de jaarcirkel 16 en 17 december 2021

Docenten: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

Programma

 

Module 1: Basiscursus Systemisch-dialogisch werken voor hulpverleners 19-20-21 mei 2021 

LOS TE VOLGEN

 

Opstellingenwerk is een manier om een innerlijke beeld zichtbaar te maken in de ruimte. In de basiscursus gebruiken we daar blokjes en poppetjes bij die je op tafel kunt opstellen, een plek kunt geven. De blokjes vertegenwoordigen een element uit jouw systeem. Zo kun je onderzoeken hoe de elementen zich tot elkaar verhouden. Je kunt ervaren hoe de klacht/hulpvraag verbonden is met de systemen waarin je leeft (familie, gezin, omgeving, innerlijke waarden).

We oefenen met vragen van de deelnemers over hun werk met cliënten. We oefenen systemische vraagstellingen en systemische interventies. We doen supervisie-opstellingen met elkaar.

 

In deze drie dagen is er veel ruimte om stil te staan bij je eigen houding als professional. Niet alleen de dialoog met de ander aangaan, juist ook met jezelf. Hoe ben jij in het contact met de ander? Een dialogische houding is gericht op open luisteren, verlangzamen, oordelen uitstellen, spreken vanuit het hart, gelijkwaardigheid. Deze module is los te volgen, waarmee het een introductie is in het systemisch-dialogisch werk en het werken met tafelopstellingen.

 

Module 2: Autonomie & Afhankelijkheid

 

In deze tweede module staat het thema autonomie en afhankelijkheid centraal; verandering en groei begint bij het vermogen om bij jezelf en tegelijkertijd verbonden met anderen te zijn. Het is niet alleen de basis voor een gezond sociaal leven, maar ook voor een goede relatie met onszelf. Deze kwaliteit van relatie is de belangrijkste motor voor verandering en groei.

 

We oefenen verder met opstellingen als dialogisch instrument en verdiepen onze eigen dialogische vaardigheden, om vanuit contact en authenticiteit met cliënten en symptomen te werken. We gaan een stap verder in het werken met opstellingen, werken intensiever met bodemankers en representatie, betrekken familieachtergrond daarbij, en reflecteren op onze eigen presentie in het therapeutisch proces. 

 

Module 3: Leven in relatie 

 

In deze derde module van de  jaaropleiding ‚systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ werken we met systeemopstellingen vanuit een dialogisch perspectief. We oefenen met de integratie van een dialogische houding en dialogische werkvormen in de begeleiding van opstellingen met representanten. 

 

Mensen zijn relationele wezens. We leven voortdurend in dialoog met onszelf, de ander, de wereld om ons heen. Hoe kunnen we vrij, autonoom en krachtig in relatie leven, tegelijkertijd bij onszelf en verbonden met de ander? Welke patronen en verstrikkingen doen ons daarin verstarren en wat maakt ons vrij? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze innerlijke en uiterlijke relaties verbeteren, als basis voor het welzijn van onszelf en anderen?

 

We oefenen het dialogische voorgesprek, het uitkiezen en opstellen van representanten en het begeleiden vanuit een dialogisch perspectief.

 

Module 4: De wijsheid van symptomen

 

In deze vierde module staat het werken met symptomen centraal, zij het lichamelijke, geestelijke of relationele symptomen. Door ze in opstellingen met representanten te belichamen, ontstaat een dialoog met de betekenis van een symptoom die dieper gaat dan woorden. Vaak heeft dit te maken met het (her-) vinden van een gezonde balans in het relationele veld waarin we leven. Op deze diepere, systemische laag met symptomen te werken, verbetert de voedingsbodem voor genezing en verandering.

 

In deze dagen maken we middels dialogische opstellingsformaten contact met onze eigen symptomen en begeleiden kleine symptoomopstellingen op dialogische wijze met representanten.

 

 

Module 5: De kunst van het helpen

 

De helpende relatie, zij het persoonlijk of professioneel, is een belangrijk basis voor ons relationele leven.  Hoe we daar in staan, bepaalt of ons helpen werkelijk behulpzaam is, of het de ander en onszelf in onze ontwikkeling dient. Hoe creëer en draag ik de ruimte voor het proces van de ander? En hoe zorg ik daarin goed voor mezelf? Wat breng ik in? Wat is goed om te (leren) laten)? Vanuit welke positie krijgt mijn helpen kracht?

 

In deze vijfde module van de opleiding ‘systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ belichten we onze eigen helperspatronen met verschillende dialogische opstellingsformaten. We oefenen en reflecteren het begeleiden van supervisieopstellingen. We verdiepen het thema ‚helpen’ in opstellingen en dialoog met elkaar.

 

Module 6 Dialogisch opstellingenwerk in de jaarcirkel 16 en 17 december 2021

 

Deze laatste module geeft ruimte om eigen vraagstukken te onderzoeken en ervaring op te doen met een speciale dialogische opstellingsvorm die Eelco met zijn vrouw Julia in de afgelopen 12 jaar ontwikkeld heeft. Het zijn opstellingen, waarin de richtingen van de jaarcirkel de natuurlijke bewegingen van het leven symboliseren. We vinden de rituelen die ons in contact brengen met de natuurlijke stroom van het leven en daardoor een nieuwe beweging mogelijk maken.

 

Het leven is een natuurlijke stroom van verandering. Telkens volgt een nieuwe beweging: een begin, een hoogtepunt, een moment van loslaten en van inkeer en transformatie. Het ontstaat, stap voor stap, als we er ons mee kunnen verbinden en er in meegaan.

In deze module stappen we bewust in deze stroom. Loslaten wat voorbij mag zijn en het nieuwe op ons laten toekomen. De persoonlijke vragen van de deelnemers staan centraal en we stellen op in het veld van de jaarcirkel. Voor ieder die iets in beweging wil brengen: in zichzelf of in relatie met anderen. Het kan gaan om gezondheid, om relatie binnen de familie of met een partner, of om een wens om voller te leven, in overeenstemming met wie je bent en wat je doet. 

 

Studiebelasting:

Wanneer het gehele leertraject wordt doorlopen, dan is de studiebelasting 16 scholingsdagen, in totaal  98 contacturen.  De zelfstudie zal zo’n 34 uur bedragen: literatuurstudie aan de hand van de aanbevolen literatuur (zie hier de literatuurlijst).

 

Toetsingsmodel bij de opleiding: in dialoog

Bij de jaaropleiding hoort een zelf te kiezen eindproject, waarbij de deelnemer reflecteert op de eigen ontwikkeling tijdens het toepassen van het opstellingenwerk op dialogische wijze. Ook is deelname aan vier intervisiebijeenkomsten nodig om genoeg reflectie-mogelijkheden te creëren.

 

In dialoog met de andere deelnemers en de begeleiders wordt dit verslag gepresenteerd en dialogisch gereflecteerd;  de deelnemer ontvangt feedback in de cirkel, als criterium voor certificering.

 

 

Data:                    19-20-21 mei 2021 (basiscursus) vrijstelling mogelijk bij ervaring,   

                            12-13 april 2021,

                           21-22-23 juni 2021, 

                           20-21-22 september 2021 

                           15-16-17 november 2021

                           16-17 december 2021 

Tijden:                   10.00–17.00 uur (alleen module 2 start om 9.30 uur),

Prijs:                      €3750,- (16 dagen)  - Davotes is vrijgesteld van BTW door erkenning van het CRKBO 

Plaats:                   Langerak

Docenten:            Eelco de Geus en Brenda Zwinkels        

Accreditatie:       122 punten door ADAP voor logopedisten en 98 punten door Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Aanvraag voor andere beroepsgroepen in overleg mogelijk!

 

BELANGRIJK:

* Wanneer je al module 1, 2 of 6 al in voorgaande jaren bij Davotes hebt gevolgd, dan krijg je daar vrijstelling voor en worden de kosten verlaagd. De toegekende accreditatie door ADAP is alleen te krijgen wanneer gehele opleiding in bovengenoemde periode wordt gevolgd. Er wordt altijd een bewijs van deelname uitgereikt zodat de punten altijd opgevoerd kunnen worden, dan wel ongeaccrediteerd.

* Bij aanmelding sturen we je een aantal vragen toe mbt motivatie voor de opleiding.

* Wanneer je elders ervaring hebt opgedaan in systemisch en/of dialogisch werk: in overleg kunnen we kijken waar vrijstelling mogelijk is.

 

FAQ bij Jaaropleiding

 

 

 

De jaaropleiding bestaat uit 6 modules. De basiscursus (module 1) en het seminar 'Dialogisch opstellingenwerk in de jaarcirkel' (module 6) zijn los te volgen.  

 

  

1          Basiscursus werken met tafelopstellingen (ook los te volgen) 

2         Autonomie & Afhankelijkheid: voorbereiding op begeleidersblokken

3         Leven in Relatie : begeleidersblok

4         De wijsheid van symptomen: begeleidersblok

5         De kunst van het helpen: begeleidersblok 

6         Dialogisch opstellingenwerk in de jaarcirkel: persoonlijke vragen onderzoeken (ook los te volgen)

 

  

We krijgen regelmatig vragen over dit traject, die we hier beantwoorden.  Hier zijn tot nu toe de meest voorkomende: 

 

 1.    Wat zijn de criteria om aan het gehele traject mee te kunnen doen?

  

Belangrijk is dat je met mensen werkt resp. wilt werken en een basisopleiding als hulpverlener, coach, therapeut of andere vormen van procesbegeleiding hebt.

 

Belangrijk is dat je voldoende persoonlijk werk hebt gedaan, zodat je goed zelf verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke thema’s kunt blijven.

 

In deze opleiding staat de didactiek van systemisch – dialogische procesbegeleiding centraal, het is geen vervanging van therapie of een plek waar je vooral persoonlijk werk kunt doen. In die zin kijken we met elkaar, vooral, of dat goed mogelijk is, of dat er wellicht ook iets anders nodig is. Als wij daar vragen over hebben, bespreken we dat open met elkaar.

 

De leergroep oefent actief met elkaar, brengt daarin ook eigen vragen en thema’s in, maar het leren begeleiden van  systemisch dialogisch werk met opstellingen heeft voorrang boven het persoonlijke werk.

 

 

 

2.    Kan ik ook aan het leertraject deelnemen voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, ook als ik niet van plan ben om opstellingen te gaan begeleiden?

  

Deze opleiding is wel degelijk een bijzonder rijke plek, om gevoed te worden, om geïnspireerd te raken, om nieuwe inzichten te krijgen in jezelf, in je leven, in wat je nodig hebt en waar je hart naar uit gaat. Daarom is het, ook als je niet van plan bent om werkelijk met opstellingen in groepen te gaan werken, voor veel mensen een goede reden om toch mee te komen doen, en wat ons betreft is dat prima!

 

 

Toen wij onze basisopleiding deden, was dit voor een groot deel van de deelnemers het geval.

Het is een opleiding die voor het leven in het algemeen en voor relaties en gezondheid in het bijzonder veel nieuwe impulsen oplevert. Neemt niet weg dat de opleiding zelf absoluut gericht is op de dialogische begeleiding van opstellingen, met en zonder representanten, en dat is dan ook wat we oefenen. Het professionele aspect staat in het middelpunt. Persoonlijke ontwikkeling zou je kunnen zien als het onlosmakelijke bij-product daarvan, staat daarmee op de tweede plaats, maar is niet minder indrukwekkend.

 

 

 

3.    Als ik elders al met opstellingen ervaring heb opgedaan, (hoe) kan ik dan instappen in dit traject, of moet ik het toch helemaal van het begin af aan volgen?

  

Nee, we verwelkomen andere voorkennis en ervaring en erkennen het als compensatie van bepaalde delen van het traject. Wel is belangrijk, dat je een goede interesse voor het expliciet dialogische aspect van onze manier van werken hebt, dus als je veel opstellingservaring elders hebt opgedaan, maar nog weinig van dialoog weet, zullen we met je zoeken naar een goede manier om ook daarin een goede basis te krijgen. Dat bespreken we per persoon. Dus als je denkt dat je met je ervaring en achtergrond bepaalde delen kunt overslaan, laat het ons dan weten, dan kijken wij wat aangerekend kan worden.

 

Toelichting: Module 2, Autonomie & Afhankelijkheid, bouwt voort op de basiscursus, maar maakt een begin met het leren kennen van familiedynamieken. We werpen een eerste blik op de wijze, waarop kinderen in hun loyaliteit aan hun ouders en de geschiedenis van de familie bepaalde thema’s op zich nemen, en specifieke patronen ontwikkelen, die bepalend is voor de ontwikkeling van hun gevoelsleven. We leren werken met een genogram om familiedynamiek in beeld te brengen en oefenen de manier van vragen stellen en het observeren, die aan het maken van een opstelling vooraf gaat. In module 2 oefenen we ook hoe we meer met representatie in opstellingen kunnen werken, ook als we individueel werken. We bekijken vervolgens verschillende  kleine opstellingsformaten, die we goed voor onszelf, maar ook in het werk met individuele cliënten en groepen kunnen gebruiken.

Module 2 is daarmee een belangrijke voorbereiding voor module 3-4-5. 

 

 

4.    Kan ik na dit leertraject op met familieopstellingen werken? Of heb ik dan nog extra opleiding nodig?

 

Na dit leertraject heb je in totaal 16 dagen  basiskennis en ervaring met dialogisch opstellingenwerk opgedaan, en bent daardoor goed voorbereid om te beginnen met het werken met systemische-opstellingen. In het systemisch – dialogisch werk richten we ons op het verbeteren van relatiekwaliteit, en familiedynamiek neemt een belangrijke plek daarin in. Daarom is het een goede start om ook met familieopstellingen te beginnen. Natuurlijk is dit leertraject, net als elke andere opleiding in het systemisch en ook in het dialogisch werk dat is, een vertrekpunt, een begin… en daarom is het nodig om doorgaand te blijven leren over dit intrigerende werk. Dat geldt echter voor ons allemaal.

 

 

 

 Via onderstaande link kun je het gehele curriculum van de jaaropleiding lezen, waarin alle specifieke leerdoelen en werkvormen per module uitgebreid omschreven staan. Je kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen:  Brenda Zwinkels: brenda@davotes.nl  tel. 06-39119006.   

Docenten

 

Brenda Zwinkels is logopedist-stottertherapeut en begeleidster van systeemopstellingen. De organisatie van de cursussen, seminars en opleidingen binnen Davotes ligt bij Brenda. Inhoudelijk werkt Brenda  nauw samen met Eelco om het systemisch dialogisch werk binnen de hulpverlening vorm te geven.

Eelco de Geus leidt het centrum ‚Leven in dialoog’   en de dialoogakademie in Wenen, waar hij leeft met zijn vrouw en drie kinderen. Eelco geeft internationaal seminars en begeleidt opleidingen voor systemisch- dialogische procesbegeleiding en opstellingenwerk. Bijzonder kenmerken van zijn werk zijn een diepgaande integratie van dialogisch en systemisch denken en het inzetten van muziek daarbij, wat een geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie toevoegt aan het opstellingenwerk.

Ervaringen van deelnemers aan de jaaropleiding

Marjon Bremer (logopedist-stottertherapeut)

'De opleiding biedt de mogelijkheid om de tijd te nemen voor je eigen leerproces en biedt het je de kans om kennis te maken met je pijnpunten en patronen. Zo leerde ik dat het belangrijk blijkt voor mij om mijn gevoel serieus te nemen, waar zit de weerstand, en waar komt die vandaag. Wat zegt mijn gevoel? De tijd nemen, even durven wachten in plaats van direct te reageren. Wat gebeurt er in mij, en wat is van de ander.

 

Het was verrijkend om zoveel te kunnen oefenen met het opstellen en te leren van opstellingen van anderen. Het is een vooral een heel praktische opleiding waarbij je inzicht krijgt in je eigen therapeutschap door zelfreflectie en door de reflectie vanuit de groep.'

 

C.B. (logopedist)

'De opleiding vond ik zeer prettig om te ondergaan. De opleiders zijn zeer sterk in het creëren van een warme, veilige leeromgeving. Iedereen kon daardoor zijn eigen leerproces volgen, wat meer resultaat heeft, dan een strakke eindstreep trekken. In mijn behandelingen zet ik steeds meer dialogische principes in, maar ook stel ik vaker systemische vragen.'


Werken vanuit verbinding