Opleiding


Opleiding systemisch-dialogisch procesbegeleider

 

Voor wie? 

Mensen, die professioneel andere mensen begeleiden, zoals coaches, trainers, logopedisten, psychosomatische fysiotherapeuten, haptotherapeuten, maatschappelijk werkers, (homeopathische) artsen, psychologen, counsellors, diëtisten, en mensen in het onderwijs die geïnteresseerd zijn in het:

 

·    Verdiepen van persoonlijke processen

Mensen die met mensen werken, kiezen hier vaak heel bewust voor omdat ze begaan zijn met het lot van de ander. Om dit werk langdurig vol te kunnen houden, is het belangrijk om een goede balans te hebben tussen bij jezelf blijven en bij de ander laten wat bij de ander hoort. In de opleiding staan we voor een groot deel stil bij hoe het met de zorgzaamheid naar onszelf toe gaat. Hoe liefdevol kunnen we naar onszelf kijken en wat staat dat mogelijk in de weg. We kunnen immers alleen datgene zelf geven, wat we eerst genomen hebben. In de opleiding gaan we eerst in dialoog met onszelf: hoe verhouden we ons als begeleider ten opzichte van de ander, welke plaats nemen we in? We gebruiken het systemisch-dialogisch kijken en denken om de eigen plek binnen het familiesysteem te verkennen en eigen patronen te verhelderen. Hoe meer bewustzijn we hebben van ons eigen systeem, des te beter kunnen we het onderscheid maken tussen dat wat bij ons en wat bij de ander hoort.

 

·    Zelfstandig op dialogische wijze leren begeleiden van systemische opstellingen en het integreren van systemisch-dialogisch werk in het bestaande beroep

Middels het werken aan eigen processen tijdens de opleiding, oefen je in het werken vanuit je eigen centrum. De dialogische principes ondersteunen je om open te luisteren, open te spreken, zonder oordeel. Vanuit gelijkwaardigheid het contact met de ander aangaan, in een goede balans van geven en nemen. Dialogische principes helpen je om te vertragen en te zijn met wat er is, niks meer en niks minder. Je ervaart zelf het effect van opstellingen, de rol van representant en de kracht van dialogische werkvormen. We oefenen met systemisch-dialogisch waarnemen, het diep contact kunnen maken met jezelf, de ander en het systeem waar hij of zij mee verbonden is. Je leert om op respectvolle en gelijkwaardige wijze systemisch – dialogische interventies te doen, die een werkelijk verschil maken voor de cliënt en zijn of haar systeem. We oefenen het inleidend interview, het betrekken van de familieachtergrond in de vraagstelling van de cliënt, het maken van een genogram, systemisch – dialogische vraagstellingen, opstellingen met figuren en symbolen, gebruik van bodem-ankers en korte opstellingen met representanten. De werkvormen zijn zowel toepasbaar in de individuele setting als in groepsverband. 

 

 

Door de erkenning van het CRKBO is het aanbod van Davotes vrijgesteld van BTW. 


 

Heb je interesse om het gehele opleidingstraject te volgen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. Bij 8 geïnteresseerden zullen er data voor bouwsteen 5 gepland worden.

Bouwstenen in opleidingstraject


Om zoveel mogelijk een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de hulpverleners te maken, worden er tijdens de cursus cliënten uitgenodigd. In de verdiepingscursus op 19-20-21 maart, was een moeder aanwezig die een vraag had over hoe zij zelf meer accepterend tegenover het stotteren van haar dochter kon staan. Middels een opstelling heb ik haar vraag onderzocht.  Na afloop hebben we alle leermomenten letterlijk opgeschreven. Wat hebben we geleerd, naar aanleiding van dit stuk systemisch-dialogisch werken met een cliënt. Deze learnings heeft Eelco verwerkt in een keynote en voorgelezen aan de groep; het was zo om mooi waar te nemen dat het om een gezamelijk leerproces gaat.   We leren van en met elkaar, oftewel, collective learning.  Zie hieronder de video, waarin de learning van iedere deelnemer is opgenomen. Het is een enorm rijk verhaal geworden: