Opleiding


Opleiding systeemopstellingen dialogisch begeleiden

 

Leven en werken in dialoog, betekent dat we een goede balans vinden tussen ‚bij onszelf zijn’ en ‚verbonden met anderen en de wereld om ons heen’. Balans hierin houdt ons fysiek en mentaal gezond. 

 

Systeemopstellingen zijn een krachtig instrument om relatiestructuren zichtbaar en voelbaar te maken. Ze bieden de mogelijkheid, om onze waarneming over deze relatiestructuren te verdiepen en te verfijnen. Systeemopstellingen dialogisch te begeleiden, betekent expliciet de principes van gelijkwaardigheid, respect, samen denken, diep luisteren en spreken vanuit het hart te belichamen als begeleider. 

 

In deze korte opleiding maak je kennis met een diepe integratie van dialogisch en systemisch werk met opstellingen, zoals Eelco de Geus die in de afgelopen 10 jaar ontwikkelde. Samen met Brenda Zwinkels begeleidt hij deze korte opleiding van drie modules.

 

Voor wie?

 

·       Mensen die hun eigen persoonlijke ontwikkeling en hun systemische waarneming willen verdiepen;

 

·       Mensen die opstellingen op een manier willen begeleiden, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect, samen waarnemen, leren en met elkaar het nieuwe ontdekken;

 

·       Mensen die met opstellingen werken, andere vormen en stijlen willen leren kennen, geïnteresseerd zijn in dialogisch werk en hun vaardigheid in de begeleiding willen verdiepen;

 

·       Therapeuten, begeleiders, coaches, adviseurs, pedagogen, die een dialogische manier van opstellingen begeleiden in hun werk willen integreren en voldoende voorkennis en ervaring hebben;

 

 

·       Deelnemers aan het leertraject systemisch – dialogische procesbegeleiding.

 

 

Blok 1: Leven in relatie 

 

 In deze eerste module van de korte opleiding ‚systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ werken we met systeemopstellingen vanuit een dialogisch perspectief. We oefenen met de integratie van een dialogische houding en dialogische werkvormen in de begeleiding van opstellingen met representanten. 

 

Mensen zijn relationele wezens. We leven voortdurend in dialoog met onszelf, de ander, de wereld om ons heen. Hoe kunnen we vrij, autonoom en krachtig in relatie leven, tegelijkertijd bij onszelf en verbonden met de ander? Welke patronen en verstrikkingen doen ons daarin verstarren en wat maakt ons vrij? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze innerlijke en uiterlijke relaties verbeteren, als basis voor het welzijn van onszelf en anderen?

 

We oefenen het dialogische voorgesprek, het uitkiezen en opstellen van representanten en het begeleiden vanuit een dialogisch perspectief.

 

Blok 2: De wijsheid van symptomen

 

In deze tweede module staat het werken met symptomen centraal, zij het lichamelijke, geestelijke of relationele symptomen. Door ze in opstellingen met representanten te belichamen, ontstaat een dialoog met de betekenis van een symptoom die dieper gaat dan woorden. Vaak heeft dit te maken met het (her-) vinden van een gezonde balans in het relationele veld waarin we leven. Op deze diepere, systemische laag met symptomen te werken, verbetert de voedingsbodem voor genezing en verandering.

 

In deze dagen maken we middels dialogische opstellingsformaten contact met onze eigen symptomen en begeleiden kleine symptoomopstellingen op dialogische wijze met representanten.

 

 

Blok 3: De kunst van het helpen

 

De helpende relatie, zij het persoonlijk of professioneel, is een belangrijk basis voor ons relationele leven.  Hoe we daar in staan, bepaalt of ons helpen werkelijk behulpzaam is, of het de ander en onszelf in onze ontwikkeling dient. Hoe creëer en draag ik de ruimte voor het proces van de ander? En hoe zorg ik daarin goed voor mezelf? Wat breng ik in? Wat is goed om te (leren) laten)? Vanuit welke positie krijgt mijn helpen kracht?

 

In deze derde en laatste module van de opleiding ‘systeemopstellingen dialogisch begeleiden’ belichten we onze eigen helperspatronen met verschillende dialogische opstellingsformaten. We oefenen en reflecteren het begeleiden van supervisieopstellingen. We verdiepen het thema ‚helpen’ in opstellingen en dialoog met elkaar.

 

 

Toelatingscriterium: Deze korte opleiding is expliciet bedoeld voor mensen in begeleidende beroepen, die al enige ervaring hebben in systemisch en dialogisch werk. In overleg met elkaar kijken we of je gezien je voorkennis en ervaring in kunt stappen in dit blok. Daarbij gelden  één of  meer van de volgende criteria:

 

·         Een opleiding voor systeemopstellingen hebben gevolgd;

·         Meerdere  workshops met systemische opstellingen hebben gevolgd;

·         Affiniteit en minimaal enige ervaring hebben met dialoog en dialogisch denken;

·         De eerste bouwstenen van het leertraject ‚systemisch – dialogische procesbegeleiding hebben gevolgd.

 

Deze korte opleiding is zowel een op zichzelf staande cyclus en eveneens onderdeel van het leertraject ‚systemisch -dialogische procesbegeleiding van Davotes. In dit leertraject is het de vijfde bouwsteen, die specifiek om het een verdieping in opstellingenwerk en het begeleiden met representanten gaat. Als je in het gehele leertraject geïnteresseerd bent, klik dan hier voor meer informatie.

 

Data:                     8-9-10 februari, 15-16-17 maart  en 21-22-23 juni 2021

Tijden:                   9.30–17.00 uur,

Prijs:                      €2175,- incl. BTW (9 dagen) .

Plaats:                   Delft

Docent:                Eelco de Geus en Brenda Zwinkels                          


FAQ

 

Aan (potentiële) deelnemers van de leertraject

‚Systemisch – dialogische Procesbegeleiding’

 

Beste mensen,

 

Je bent ofwel al begonnen, of je bent geïnteresseerd in het gehele leertraject. Zoals je weet bestaat ons traject uit vijf elementen;

 

I           de basiscursus,

II         een stukje persoonlijk werk in het seminar ‚Circle Constellations’,

III        de praktijk (oefen-) dagen respectievelijk het als herhaler meedoen aan de  basiscursus,

IV        de verdiepingscursus,

V         het begeleidersblok van 3x3 dagen, inclusief certificering

 

We krijgen regelmatig vragen over dit traject, die we hier beantwoorden.  Hier zijn tot nu toe de meest voorkomende:

 

1.     Wat is de inhoud van de verdiepingscursus? Waarom is die cursus belangrijk?

De verdiepingscursus bouwt voort op de basiscursus, maar maakt een begin met het leren kennen van familiedynamieken. We werpen een eerste blik op de wijze, waarop kinderen in hun loyaliteit aan hun ouders en de geschiedenis van de familie bepaalde thema’s op zich nemen, en specifieke patronen ontwikkelen, die bepalend is voor de ontwikkeling van hun gevoelsleven. We leren werken met een genogram om familiedynamiek in beeld te brengen en oefenen de manier van vragen stellen en het observeren, die aan het maken van een opstelling vooraf gaat. In de verdiepingscursus oefenen we ook hoe we meer met representatie in opstellingen kunnen werken, ook als we individueel werken. We bekijken vervolgens verschillende  kleine opstellingsformaten, die we goed voor onszelf, maar ook in het werk met individuele cliënten en groepen kunnen gebruiken.

De verdiepingscursus is daarmee een belangrijke voorbereiding voor de zelfstandige dialogische begeleiding van opstellingen met personen als representanten, maar ook een belangrijke verdieping voor het dialogische opstellen in individuele settings.

Mocht je via andere wegen al veel voorkennis en ervaring rond deze thema’s hebben, dan kunnen we in samenspraak bekijken of dat als compensatie voor de verdiepingscursus kan gelden.

Voor mensen die in het verleden de masterclass hebben gevolgd: deels overlapt de masterclass de verdiepingscursus, maar wat betreft familiedynamiek echter niet! Dat moet dus nog wel ergens gecompenseerd worden.

 

2.    Kan ik na dit leertraject op met familieopstellingen werken? Of heb ik dan nog extra opleiding nodig?

 

Na dit leertraject heb je in totaal 20 dagen  basiskennis en ervaring met dialogisch opstellingenwerk opgedaan, en bent daardoor goed voorbereid om te beginnen met het werken met systemische-opstellingen. In het systemisch – dialogisch werk richten we ons op het verbeteren van relatiekwaliteit, en familiedynamiek neemt een belangrijke plek daarin in. Daarom is het een goede start om ook met familieopstellingen te beginnen. Natuurlijk is dit leertraject, net als elke andere opleiding in het systemisch en ook in het dialogisch werk dat is, een vertrekpunt, een begin… en daarom is het nodig om doorgaand te blijven leren over dit intrigerende werk. Dat geldt echter voor ons allemaal.

 

3.    Wat zijn de criteria om aan het gehele traject mee te kunnen doen?

 

Belangrijk is dat je met mensen werkt resp. wilt werken en een basisopleiding als hulpverlener, coach, therapeut of andere vormen van procesbegeleiding hebt.

Belangrijk is dat je voldoende persoonlijk werk hebt gedaan, zodat je goed zelf verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke thema’s kunt blijven.

In deze opleiding staat de didactiek van systemisch – dialogische procesbegeleiding centraal, het is geen vervanging van therapie of een plek waar je vooral persoonlijk werk kunt doen. In die zin kijken we met elkaar, vooral voor je aan de laatste 3x3 dagen begint, of dat goed mogelijk is, of dat er wellicht ook iets anders nodig is. Als wij daar vragen over hebben, bespreken we dat open met elkaar.

De leergroep oefent actief met elkaar, brengt daarin ook eigen vragen en thema’s in, maar het leren begeleiden van  systemisch dialogisch werk met opstellingen heeft voorrang boven het persoonlijke werk.

 

4.    Kan ik ook aan het leertraject deelnemen voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, ook als ik niet van plan ben om opstellingen te gaan begeleiden?

 

Deze opleiding is wel degelijk een bijzonder rijke plek, om gevoed te worden, om geïnspireerd te raken, om nieuwe inzichten te krijgen in jezelf, in je leven, in wat je nodig hebt en waar je hart naar uit gaat. Daarom is het, ook als je niet van plan bent om werkelijk met opstellingen in groepen te gaan werken, voor veel mensen een goede reden om toch mee te komen doen, en wat ons betreft is dat prima!

 

Toen wij onze basisopleiding deden, was dit voor een groot deel van de deelnemers het geval.

Het is een opleiding die voor het leven in het algemeen en voor relaties en gezondheid in het bijzonder veel nieuwe impulsen oplevert. Neemt niet weg dat de opleiding zelf absoluut gericht is op de dialogische begeleiding van opstellingen, met en zonder representanten, en dat is dan ook wat we oefenen. Het professionele aspect staat in het middelpunt. Persoonlijke ontwikkeling zou je kunnen zien als het onlosmakelijke bij-product daarvan, staat daarmee op de tweede plaats, maar is niet minder indrukwekkend.

 

5.    Als ik elders al met opstellingen ervaring heb opgedaan, (hoe) kan ik dan instappen in dit traject, of moet ik het toch helemaal van het begin af aan volgen?

 

Nee, we verwelkomen andere voorkennis en ervaring en erkennen het als compensatie van bepaalde delen van het traject. Wel is belangrijk, dat je een goede interesse voor het expliciet dialogische aspect van onze manier van werken hebt, dus als je veel opstellingservaring elders hebt opgedaan, maar nog weinig van dialoog weet, zullen we met je zoeken naar een goede manier om ook daarin een goede basis te krijgen. Dat bespreken we per persoon. Dus als je denkt dat je met je ervaring en achtergrond bepaalde delen kunt overslaan, laat het ons dan weten, dan kijken wij wat aangerekend kan worden.