Basiscursus


Systemisch-dialogisch werken in de hulpverlening

 

Een driedaagse basiscursus waarin je leert werken met tafelopstellingen en reflecteert op je eigen handelen als professional. Direct toepasbaar in de begeleiding in de individuele begeleiding van cliënten. Verdiepend voor je persoonlijke ontwikkeling.

 

Wat is dialogisch opstellingenwerk? 

Opstellingenwerk is een manier om een innerlijke beeld zichtbaar te maken in de ruimte. In de basiscursus gebruiken we daar blokjes en poppetjes bij die je op tafel kunt opstellen, een plek kunt geven. De blokjes vertegenwoordigen een element uit jouw systeem. Zo kun je onderzoeken hoe de elementen zich tot elkaar verhouden. Je kunt ervaren hoe de klacht/hulpvraag verbonden is met de systemen waarin je leeft (familie, gezin, omgeving, innerlijke waarden).

Wanneer je bijvoorbeeld een blokje voor jezelf en een blokje voor je klacht opstelt, dan maak je zichtbaar dat je je klacht niet bent. Je brengt een onderscheiding aan en je kunt ermee in contact. Tafelopstellingen kunnen behulpzaam zijn wanneer gedragsverandering uitblijft of wanneer het stagneert in de behandeling of in het contact met de ander. 

 

Cursusinhoud

 

Brenda werkt in de basiscursus met de vragen van de deelnemers over hun werk met cliënten. We oefenen systemische vraagstellingen en systemische interventies. We doen supervisie-opstellingen met elkaar.

 

Je leert hoe samen in de individuele setting met je cliënt kunt bekijken en onderzoeken welke plek de klacht inneemt voor de cliënt of ouders van de cliënt. Dit werk ondersteunt een nieuw zelfbeeld, wat nodig is voor positieve gedragsverandering.  

 

In de cursus is veel ruimte om stil te staan bij je eigen houding als professional. Niet alleen de dialoog met de ander aangaan, juist ook met jezelf. Hoe ben jij in het contact met de ander? Een dialogische houding is gericht op open luisteren, verlangzamen, oordelen uitstellen, spreken vanuit het hart, gelijkwaardigheid.

 

Een praktijkgerichte en diepgaande cursus. Wil je meer weten over hoe toepasbaar de cursus voor jou is? Bel of mail me gerust, leuk om met je mee te denken! brenda@davotes.nl of tel. 06-39119006. Onlangs heb ik ook een blog geschreven met een praktijkvoorbeeld, klik hier voor de blog 'Irritant'. 

 

Data:                     18-19-20 november 2019

Tijden:                   10.00–17.00 uur,

Prijs:                      €675,- incl. BTW .

Plaats:                   Maasland

Docent:                Brenda Zwinkels 

                Accreditatie:        ADAP voor logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten 23,5 punten.

                                              Haptotherapeuten 33 punten (bij VVH),

                                              Verpleegkundigen en verzorgenden 16 punten (bij V&VN),

                                              Jeugdzorgwerkers 27,5 punten (bij SKJ).  

                                             Professionals in complementaire psychosociale werkveld, NFG 12 punten                         

                          

  

Reflecties van hulpverleners op de basiscursus:

 

 

 

Maria Naerebout, haptotherapeut

Voor haptotherapeuten een mooie kennismaking met een werkvorm die in ons vak ingezet kan worden voor de begeleiding van cliënten. Er was veel ruimte om te leren, kennis op te doen en te reflecteren. De basiscursus is erop gericht om (professionele) groei te bevorderen en werd gegeven met de intentie om te mogen leren en ontwikkelen. Ik heb inzicht gekregen om via positionering-opstelling- de diepere laag in de hulpvraag te verkennen, onderzoekend en voelend te werken aan de mogelijkheden die de cliënt tot zijn beschikking staan. (1 februari 2018)

 

  

 

 

Anneke Brouwer, Stemprofessional en sprekerscoach

"Dank nogmaals voor de inspirerende basiscursus . Voor mij was het als een soort van thuiskomen. Een groter cadeau kon ik niet krijgen in deze fase van werk en leven. Ik ben dan ook zeer zeker geïnteresseerd in de Opleiding Systemisch-dialogisch Opstellingenwerk. Ik weet zeker dat het me nog meer verdieping gaat geven op de manier waarop ik nu al werk als stemtrainer en sprekerscoach."

LIANE BESSELING, DIËTIST

"De scholing heeft mij verrast. Het systemisch dialogisch werken is uitstekend in te passen in de diëtetiek. Het geeft je als behandelaar handvatten om verder te kijken dan alleen de cliënt. Welke factoren spelen er een rol in het leven van de cliënt waardoor hij of zij niet verder komen in de behandeling of blijft hangen in oude gewoonten. Het gebruik van bodemankers of poppetjes maakt het ook voor de cliënt meer tastbaar en visueel, daarnaast geeft het de gelegenheid voor een soort “overview”.

Opstellingen kunnen zeer waardevol zijn bij eetproblematiek of bij overgewicht bij kinderen.

Systemisch dialogisch werken maakt gebruik van het vermogen van de cliënt om zelf oplossingen te zoeken en geeft de cliënt meer grip op zijn eigen leven. 

De cursus is zeer praktisch opgezet, er is gelegenheid om veel te oefenen maar vooral in een veilige omgeving."

 

 

 

Miriam Helsper, logopedist

"Ik ben nog breder gaan kijken naar onderliggende factoren vooral bij stem en stotteren. Het systemische dialogisch werken geeft mij nog meer tools om naast de AOT (adem- en Ontspanningstherapie) samen te zoeken naar onderliggende belastende factoren. Het werken met een opstelling eerst in het klein en daarna met bodemankers geeft mensen meer inzicht in de bestaande patronen en in standhoudende factoren. Hierdoor kunnen we in de behandeling beter bijsturen of beperkende voorwaarden eerst aanpakken. Het samen zoeken en in dialoog zijn geeft ook een gevoel van echte verbinding met iemand aangaan en die aandacht en verbinding werkt vaak al positief door. Mensen voelen zich gehoord en gezien en als therapeut is het dankbaar werk omdat ze heel open zijn in het delen van hun ervaringen."

 

 

 

 

Wies, coach 

"Als coach heb ik dit een zinvolle cursus gevonden omdat ik handvatten heb gekregen om -samen met mijn cliënten - hun vragen te onderzoeken in het licht van hun familiesysteem. Veel klachten blijken toch voort te komen uit patronen die vroeger tijdens de opvoeding ontstaan zijn, en ze blijken bovendien behoorlijk hardnekkig. Ik kan nu tijdens mijn coachingssessies via een opstelling vlot inzicht bieden in zo'n familiesysteem. Cliënten vinden  aanknopingspunten voor verbetering doordat hun oude en gewenste situatie visueel en voelbaar worden.

De systemische benadering vind ik bovendien behulpzaam omdat er recht gedaan wordt aan ordeningen binnen families en omdat er aandacht en waardering is voor de goede intentie achter het gedrag van eenieder. Ook al kunnen die gedragingen soms helemaal verkeerd uitpakken.  

De cursus is heel praktisch van opzet en er wordt gewerkt aan de hand van je eigen casuistiek en die van je cliënten. De cursusleiders zijn heel deskundig, en bovendien heel hartelijk en betrokken."

 

 

 

 

 

Sascha van Wees, logopedist

‘Mijn ervaring is inmiddels dat een systeemopstelling veel informatie/inzicht geeft in de klacht. Het is een soort foto van wat er in de psyche zich afspeelt. Het maakt het visueel en dus inzichtelijker. Hiermee ook van onbewust naar bewust en vanuit de neocortex (denken/redeneren) naar het limbische stelsel: ervaren/voelen! 

Het geeft kracht: levensenergie. Hiermee is de cliënt in staat om het proces van verandering aan te gaan/in te zetten. Dat is de toegevoegde waarde!’ 

 

 

 

 

Annemarie van Esveld, logopedist

‘Wat ik als logopedist uit de cursus heb meegenomen is de aandacht op het 'zijn' in plaats van het operationele. Ik heb vooral veel geleerd van de dialogische manier van werken, het steeds weer terugkeren naar gevoelsvragen als: 'je wilt graag.....Wat brengt jou dat?'

Ik vind 'kleine' opstellingen met poppetjes fijn om te doen. Ik ben soms verbaasd over de nieuwe inzichten die mensen opdoen: bij 1 volwassen vrouw dacht ik dat zij zich wel bewust was van haar thema's, o.a. 'willen voldoen aan de norm'. Maar het was een grote ontdekking voor haar dat dit al lang speelt in haar leven en dat dit haar wens om in vrijheid te spreken meer belemmert dan haar stotteren.’  

 

 

 

 

 

Christel Kwakman, logopedist

‘De cursus was voor mij warm en waardevol. Het was een hele fijne groep en mijn inzicht in de kracht van systeemtherapie is enorm gegroeid. Dit kon ook met deze groep door verschillende opstellingen te doen.Voor het toepassen in mijn werk kan het zeker ook een toevoeging zijn, oa door het wonder in te zetten, maar ook wanneer het niet lekker loopt dit systemisch te bekijken/ te voelen met poppetjes of blokjes. Mooie handvatten.’  

 

 

 

 

 

Jantine van Leeuwen, logopedist

'Ik heb de cursus als heel leerzaam en verdiepend ervaren. Brenda en Eelco zijn fijne gidsen en de veiligheid in de groep was fijn en warm. Een mooi uitgangspunt om op weg te gaan en te mogen ontdekken en leren.'

 

 

 

 

 

Dorien Krijthe, logopedist

"Deze  cursus is mooie ervaring die nog lang blijft  door werken. 

Ik heb ervaren dat systemisch werken een krachtig middel is om visueel te maken wat innerlijk ervaren wordt. Dit is wat ik nog miste!"

 

'Ik heb erg genoten van de energie van zowel Eelco als Brenda, hun onderlinge synergie. De vertraging was heel prettig.'

'Dank je wel, voor weer een mooi kado om een nog betere  therapeut te worden-zijn.'

'Zeer verrijkende cursus voor mij als mens en als therapeut'  

'Heel praktisch. De vorm van de workshop was geweldig.'

'Wat een prachtige 'cursus', ga héél rijk naar huis. Dank aan jullie, de groep en de aan de idyllische lokatie.' 

'Hele fijne sfeer, goede uitleg en veel mogelijkheden om zelf te oefenen.'

 

 bAS, cliËNT

Ik ben iemand die dingen wil begrijpen en als iets niet werkt (spreken), daar een oplossing voor wil hebben. Maar het stotteren is voor mij helemaal niet altijd zo verklaarbaar en oplosbaar. Daarom vind ik het ook zo irritant. Ik heb het als een waardevolle aanvulling ervaren om eens anders te kijken naar het stotteren. Met name het filosoferen over het wonder als ik niet meer zou stotteren heeft me geholpen om het stotteren uiteindelijk wat te relativeren.’ 

 

 

mARTIJN, cliËNT

‘Ik vond het leuk en interessant. Zo goed als altijd benader ik het stotteren vanuit de spraak en wat ik kan doen om de spraak zo vloeiend  mogelijk te laten gaan. Nu bekeken we het stotteren echt anders en stonden we opeens stil bij de andere zaken in het stotteren. Deze benadering werkte goed voor mij, beeldend. ‘ 

18-19-20 november 2019 is de volgende basiscursus

 

Davotes is een erkend opleidingsinstituut door het CRKBO. Het aanbod van Davotes is vrijgesteld van BTW. Na afloop van elke cursus vindt er evaluatie plaats. De cursus is inmiddels 10 keer gegeven en wordt gemiddeld met een 9 beoordeeld! 

 

Wil je een incompany-basiscursus? Neem contact op met Brenda Zwinkels om de mogelijkheden te verkennen:

Tel.: 06-39119006

Mail: brenda@davotes.nl 

 Werken vanuit verbinding