ONline Dialoog

en Opstellen


                   Stilte     -     Verlangzaming    -    Antwoorden

  

 

De tijd van nu. Er is zoveel in beweging, in verandering. Hoe kunnen we bij onszelf blijven en hoe kunnen we verbonden zijn met anderen en de wereld om ons heen? Wat vraagt deze tijd daarin van ons?

 

  

We nodigen je uit om deel te nemen aan een mooie serie Online Dialoog en Opstellen. 

Elke avond gaan we vanuit een klein verbindend opstellingsformaat met elkaar in dialoog over een thema wat die avond centraal staat.
Het zijn avonden, waarop we ons in dialoog met elkaar kunnen laten raken en om eigen vragen mee te laten resoneren. W
at gebeurt er als we stil zijn en verlangzamen in deze tijd?  Welk antwoord of verantwoording komt vanuit stilte en verlangzamen?

  

Eelco de Geus leidt deze avonden in met een kleine opstelling die ieder voor zich met eigen symbolen kan doen. Van daaruit begeleiden Brenda en Eelco gezamenlijk de dialoog rondom het betreffende thema.
Gaandeweg oefenen we dialogische principes met elkaar en wordt duidelijker wat dialoog kan betekenen, voor ons eigen persoonlijke leven.

  

Op 20 februari 2023 was de avond met als thema Stilte en 20 maart Verlangzamen. We hebben nog één mooie avond in het vooruitzicht.  

 

Maandagavond 24 april 2023:

 

Antwoorden

 

Vanuit de stilte in beweging komen.

 

 

Hoe antwoorden we op  de persoonlijke en collectieve uitdagingen die op je af komen? Wat is jouw en onze ver-antwoord-elijkheid? Welke kracht gaat ervan uit naar het grotere geheel toe en hoe kunnen we daar contact mee maken?  

Een avond om elkaar te inspireren.

 

 

Kosten: €50,- per avond.

 

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur

 

Begeleiders: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

 Je hebt geen ervaring in systemisch-dialogisch werk nodig om deel te kunnen nemen aan deze Online Dialoog en Opstellen. Voor ieder toegankelijk die met dialoog verdieping wil aanbrengen in zijn/haar leven. 

 

Deze online avonden komt voort uit een behoefte om vanuit samen-zijn de verbinding te versterken: met jezelf, met elkaar en met de wereld. Wees welkom, we ontmoeten je graag in deze ruimte.

 

Davotes is een erkend opleidingsinstituut en daarmee vrijgesteld van BTW.

 


 

v


Werken vanuit verbinding