ONline Dialoog

en Opstellen


                   Stilte     -     Verlangzaming    -    Antwoorden

  

 

De tijd van nu. Er is zoveel in beweging, in verandering. Hoe kunnen we bij onszelf blijven en hoe kunnen we verbonden zijn met anderen en de wereld om ons heen? Wat vraagt deze tijd daarin van ons?

 

  

We nodigen je uit om deel te nemen aan een mooie serie Online Dialoog en Opstellen. Het zijn in totaal drie avonden waarbij je zelf kunt kiezen of je één, twee of drie avonden deel wilt nemen. 

Elke avond gaan we vanuit een klein verbindend opstellingsformaat met elkaar in dialoog over :

Stilte   -   Verlangzaming   -   Antwoorden
Het zijn avonden, waarop we ons in dialoog met elkaar kunnen laten raken en om eigen vragen mee te laten resoneren. W
at gebeurt er als we stil zijn en verlangzamen in deze tijd?  Welk antwoord of verantwoording komt vanuit stilte en verlangzamen?

  

Eelco de Geus leidt deze avonden in met een kleine opstelling die ieder voor zich met eigen symbolen kan doen. Van daaruit begeleiden Brenda en Eelco gezamenlijk de dialoog rondom het betreffende thema.
Gaandeweg oefenen we dialogische principes met elkaar en wordt duidelijker wat dialoog kan betekenen, voor ons eigen persoonlijke leven.

  

Drie avonden, waar je uit kunt kiezen of als een reeks aan deel kunt nemen:

  

 

Maandagavond 20 februari 2023: 

                                                               

Stilte… 

 

Een wereld in beweging - wat brengt ons de stilte?

 

 

 

Waarvoor hebben we stilte nu nodig? Kunnen we op de stilte vertrouwen? Hoe helpt stilte ons ontvankelijk te zijn? Wat betekent stilte voor jou? Welke plek heeft het in jouw leven?

We verkennen gezamelijk wat stilte voor ieder van ons en voor ons alle in deze tijd kan betekenen. 

Een avond waarop we de stilte een plek geven.

 

  

 

Maandagavond 20 maart 2023:

 

Verlangzaming

Het gaat allemaal zo snel- wat brengt het ons als we verlangzamen?

 

Wat betekent verlangzaming in deze tijd? Welke waarde heeft het voor jou? Wat brengt het ons als mensen met elkaar? Welke overtuigingen hebben we rondom verlangzaming? Wat doet verlangzaming met onze beweeglijkheid? Hoe blijven we in verbinding met onszelf in een snelle wereld?

Een avond om met elkaar te ervaren hoe het is als we langzamer worden.

 

 

 

Maandagavond 24 april 2023:

 

Antwoorden

 

Vanuit de stilte in beweging komen.

 

 

Hoe antwoorden we op  de persoonlijke en collectieve uitdagingen die op je af komen? Wat is jouw en onze ver-antwoord-elijkheid? Welke kracht gaat ervan uit naar het grotere geheel toe en hoe kunnen we daar contact mee maken?  

Een avond om elkaar te inspireren.

 

 

Kosten: €50,- per avond.

Wil je alle drie de avonden deelnemen? Ontvang dan een korting en betaal €140,-. Deze korting geldt ook als je na de eerste avond besluit om aan de andere twee avonden deel te willen nemen.

 

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur

 

Begeleiders: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels

 

 Je hebt geen ervaring in systemisch-dialogisch werk nodig om deel te kunnen nemen aan deze Online Dialoog en Opstellen. Voor ieder toegankelijk die met dialoog verdieping wil aanbrengen in zijn/haar leven. 

 

Deze online avonden komt voort uit een behoefte om vanuit samen-zijn de verbinding te versterken: met jezelf, met elkaar en met de wereld. Wees welkom, we ontmoeten je graag in deze ruimte.

 

Davotes is een erkend opleidingsinstituut en daarmee vrijgesteld van BTW.

 

Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname met 2 SBU. 


 

v


Werken vanuit verbinding