Wat is het verschil tussen ‘systemisch’ en ‘systemisch-dialogisch'?

 

 

In systemisch – dialogisch werk richten we onze aandacht op de kwaliteit van het contact en de  relatie met onszelf, onze thema’s en met anderen. Als het gaat om een probleem of een symptoom, werken we aan de manier waarop we daarmee in contact (kunnen) zijn of komen.Als alles wat erbij hoort een plek heeft, en we ermee in verbinding zijn, dan ontstaat iets nieuws, dat de bron is voor verandering

Daarbij helpen dialogische principes en die vormen dan ook een leidraad in dit werk: we werken aan gelijkwaardigheid in het contact, aan open luisteren, aan het kunnen en mogen uitspreken wat werkelijk belangrijk is, aan het uitstellen van oordelen. 

 

De houding van een systemisch – dialogisch procesbegeleider is er dan ook een die doordrenkt is van dialogische principes: we werken in een gelijkwaardige relatie met onze cliënten, en versterken onze ‚presence’, door met al onze zintuigen en waarnemingen in het contact aanwezig te zijn. We zien de begeleiding als een dialogisch proces, waarin het nieuwe tussen ons en de cliënt ontstaat. In het systemisch – dialogisch proceswerk is het werk met opstellingen een belangrijk hulpmiddel, om relatie te versterken. 

  

Veel systemisch opstellingenwerk is ook heel dialogisch; het hangt zeer van de begeleider en diens houding af in welke mate dat zo is. In het systemisch-dialogisch proceswerk gebruiken we dialogische principes echter op expliciete wijze; we benoemen ze, we oefenen ze, we brengen ze concreet in de praktijk. We integreren de dialoog als basishouding om contact met onszelf en tussen mensen te verbeteren. Dat maakt dan aan systemisch-dialogisch werk toch een geheel eigen houding ten grondslag ligt en dat we werken met vrijere en meer beweeglijke vormen van opstellingen.  

We verbinden opstellingenwerk met verschillende vormen van dialoog, zoals het werken met dialoogcirkels, zodat ze ook ingezet kunnen worden om relaties tussen mensen en in groepen, zij het in gezinnen, gemeenschappen of organisaties, te verbeteren. 

 

In maart 2018 start de opleiding tot systemisch-dialogisch procesbegeleider. Heb je al ervaring opgedaan en ben je geïnteresseerd om opstellingen op dialogische wijze te leren begeleiden? Neem dan contact op om te kijken of je in blok 4 kunt instromen. Klik hier voor het gehele curriculum van het opleidingstraject.

 

Hartelijke groet, 

 

Eelco de Geus

 

Voor meer info: brenda@davotes.nl of bel 06-39119006

Reactie schrijven

Commentaren: 0