Mijn drijfveer...

                            JE KUNT PAS GOED VOOR DE ANDER ZORGEN,                                ALS JE GOED VOOR JEZELF ZORGT

De toenemende regelgeving, administratieve druk, doelen die behaald moeten worden: voor mij herkenbare punten als logopedist. Neem daarbij dat ik graag alles (heel) goed wil doen en dat ik te maken heb met het hulpverlenerssyndroom  (graag de ander willen helpen), dan heb je een goed recept om op te branden. Het systemisch-dialogisch werk is een paar jaar geleden op mijn pad gekomen en heeft mij veel gebracht, vooral in het ervaren wat ik nodig heb als professional. Om met plezier mijn werk te kunnen blijven doen.

 

Een voorbeeld: een cliënt van 13 jaar komt bij mij. Hij heeft een hulpvraag, hij wil van het stotteren af. Hij legt zijn hulpvraag als het ware op een bord op tafel en ik trek het bord naar mij toe om hem te helpen. Dat is tenslotte ook zijn vraag. De jongen is gemotiveerd en we gaan aan het werk. Na een tijdje komen we komen niet zoveel verder. Ik voel me verantwoordelijk als hulpverlener en wil hem verder helpen. Wat er gebeurt is, dat ik het bord nog meer naar mij toe trek en ik nog harder aan het werk ga. Wat ik heb geleerd is om het bord weer in het midden te zetten en in gelijkwaardigheid naar zijn hulpvraag te kijken. In plaats van de stiltes die vallen te vullen met mijn ideëen over wat hij nog meer kan doen om het doel te bereiken, richt ik mij op een open luisterhouding, wacht met reageren.

 

Wat er vervolgens ontstaat in het contact met de cliënt, maakt voor mij een groot verschil. Ik kan de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten en toch volledig beschikbaar zijn om met de cliënt mee te denken. Kenmerken die bij een dialogische houding horen. Een houding die ik als logopedist wel had, maar letterlijk niet meer bij stil heb gestaan. Ik heb geleerd om te vertragen. En hoe dubbel is dat, in deze tijden waarin alles snel moet, de tijd te nemen om te vertragen. Ik zeg je: het kan!

 

En het levert je juist ook heel veel op als je kunt vertragen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de therapeutisch werkrelatie een belangrijke factor is voor effectieve therapie (Castonguay et al., 2006) . Zeer effectieve therapeuten hebben een hoge mate van aanwezigheid (met volle aandacht) in het contact, waardoor er ook een hogere mate van empathie ontstaat en je de cliënten hiermee beter kunt helpen in hun veranderingen. Wat niet geassocieerd is aan therapie-uitkomsten in het onderzoek bij zeer efficiënte therapeuten (Wampold et al.,2017): leeftijd, sexe van de therapeut, aantal jaren werkervaring, professionele graad, theoretische oriëntatie.

 

Onlangs heb ik mijn werkzaamheden als behandelend logopedist-stottertherapeut binnen de maatschap neergelegd, omdat ik zoveel passie voel om het systemisch-dialogisch werk onder professionals uit te dragen. Met dank aan mijn maten, die mij hier de ruimte voor geven.

Je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt. En dat is waar het mij om gaat, dat is mijn drijfveer van waaruit Davotes is ontstaan. Het systemisch-dialogisch werk is niet alleen voor logopedisten verrijkend, maar voor ieder die met cliënten werkt en met gedragsverandering te maken heeft. Het is daarom heel fijn om te merken dat het systemisch-dialogisch werk niet alleen onder logopedisten steeds meer bekendheid krijgt, maar ook onder andere beroepsgroepen zoals diëtisten, coaches, haptotherapeuten en jeugdzorgwerkers.

 

Hoe beter het met jou als persoon en als professional gaat, hoe meer je in het contact aanwezig kunt zijn. Het geeft je ruimte om meer open te kunnen luisteren, je reactie uit te stellen en zonder oordeel aanwezig te zijn. Dit vergroot de kwaliteit van het contact met de ander. Je creëert hiermee vertrouwen en veiligheid voor de cliënt.

 

 

In de nascholing die we vanuit Davotes aanbieden, sta jij als professional centraal. Hoe ben jij in het contact met de ander? En hoe kun jij de kwaliteit van dit contact vergroten? Om veiligheid en vertrouwen te scheppen in het contact en ruimte te maken voor gedragsverandering bij de ander. Daar besteden we aandacht aan. Je leert systemisch waarnemen en reflecteren op eigen handelen. We oefenen met het gebruik van symbolen (zoals blokjes), om een innerlijk beeld visueel te maken. Systemisch waarnemen kan helpen om een ander beeld van de situatie te krijgen, om nieuwe inzichten te verkrijgen waardoor verandering mogelijk wordt. Doordat je het eerst zelf ervaart, kun je daarna de vertaalslag maken naar de toepassing in je eigen vakgebied. 

 

Davotes is inmiddels een erkend opleidingsinstituut bij het CRKBO. Dat betekent dat de nascholing is vrijgesteld van BTW. De scholing is bij een aantal verschillende beroepsgroepen geaccrediteerd: Adap (voor logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten), VVH en binnenkort ook bij SKJ .

 

Dankbaar ben ik voor de samenwerking die ik binnen Davotes met Eelco de Geus heb. Gezamenlijk dragen we het systemisch-dialogisch werk onder (zorg)professionals in Nederland uit. Alle cursussen worden na afloop geëvalueerd. We zijn er heel blij mee dat het systemisch-dialogisch werk zo goed ontvangen wordt: de gemiddelde waardering is een 9! 

 

 

Wil jij ook je persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt nemen - om met volle aandacht in het contact te zijn en effectiever te werken? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de volgende basiscursus op 30-31 januari en 1 februari 2018. Klik hier voor meer informatie.

 

Een hartelijke groet,

 

Brenda Zwinkels

systemisch-dialogisch procesbegeleider en logopedist-stottertherapeut

 

www.davotes.nl 


Reactie schrijven

Commentaren: 0