verdiepingscursus

Autonomie & AFhankelijkheid

 

Een tweedaagse verdiepingscursus voor professionals, die de basiscursus ‚Systemisch-dialogisch werk in de hulpverlening’ gevolgd hebben. Heb je al ervaring in systemisch werk? Laat het ons weten, dan kun je in overleg direct met de verdiepingscursus starten.

 

In deze dagen staat het thema autonomie en afhankelijkheid centraal; Verandering en groei begint bij het vermogen om bij jezelf en tegelijkertijd verbonden met anderen te zijn. Het is niet alleen de basis voor een gezond sociaal leven, maar ook voor een goede relatie met onszelf. Deze kwaliteit van relatie is de belangrijkste motor voor verandering en groei.

 

We oefenen verder met opstellingen als dialogisch instrument en verdiepen onze eigen dialogische vaardigheden, om vanuit contact en authenticiteit met cliënten en symptomen te werken. We gaan een stap verder in het werken met opstellingen, werken intensiever met bodemankers en representatie, betrekken familieachtergrond daarbij, en reflecteren op onze eigen presentie in het therapeutisch proces. Deze verdieping is tegelijkertijd bouwsteen 4 in het leertraject Systemische –dialogische procesbegeleiding’, klik hier voor het overzicht van het leertraject.

 

Datum: Datum: 18 en 19 juni 219

Plaats: Maasland (nabij Delft)

Kosten: € 450,-

Tijd: 10.00–17.00 uur.

Docent: Brenda Zwinkels

 

Om zoveel mogelijk een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de hulpverleners te maken, worden er tijdens de cursus cliënten uitgenodigd. In de verdiepingscursus op 19-20-21 maart,2018 was een moeder aanwezig die een vraag had over hoe zij zelf meer accepterend tegenover het stotteren van haar dochter kon staan. Middels een opstelling heb ik haar vraag onderzocht.  Na afloop hebben we alle leermomenten letterlijk opgeschreven. Wat hebben we geleerd, naar aanleiding van dit stuk systemisch-dialogisch werken met een cliënt. Deze learnings heeft Eelco verwerkt in een keynote en voorgelezen aan de groep; het was zo om mooi waar te nemen dat het om een gezamelijk leerproces gaat.   We leren van en met elkaar, oftewel, collective learning.  Zie hieronder de video, waarin de learning van iedere deelnemer is opgenomen. Het is een enorm rijk verhaal geworden: