verdiepingscursus

Autonomie & AFhankelijkheid

 

Een driedaagse verdiepingscursus voor professionals, die de basiscursus ‚Systemischdialogisch werk in de hulpverlening’ gevolgd hebben.

 

In deze dagen staat het thema autonomie en afhankelijkheid centraal; Verandering en groei begint bij het vermogen om bij jezelf en tegelijkertijd verbonden met anderen te zijn. Het is niet alleen de basis voor een gezond sociaal leven, maar ook voor een goede relatie met onszelf. Deze kwaliteit van relatie is de belangrijkste motor voor verandering en groei.

 

We oefenen verder met opstellingen als dialogisch instrument en verdiepen onze eigen dialogische vaardigheden, om vanuit contact en authenticiteit met cliënten en symptomen te werken. We gaan een stap verder in het werken met opstellingen, werken intensiever met bodemankers en representatie, betrekken familieachtergrond daarbij, en reflecteren op onze eigen presentie in het therapeutisch proces. Deze verdieping is tegelijkertijd bouwsteen 4 in het opleidingstraject tot systemische –dialogische procesbegeleider’, klik hier voor het curriculum.

 

Datum: Datum: 11, 12 en 13 maart 2019

Plaats: Delflandhoeve in Delft Kosten: € 625,-

Tijd: 10.00–17.00 uur,

 

Om zoveel mogelijk een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de hulpverleners te maken, worden er tijdens de cursus cliënten uitgenodigd. In de verdiepingscursus op 19-20-21 maart,2018 was een moeder aanwezig die een vraag had over hoe zij zelf meer accepterend tegenover het stotteren van haar dochter kon staan. Middels een opstelling heb ik haar vraag onderzocht.  Na afloop hebben we alle leermomenten letterlijk opgeschreven. Wat hebben we geleerd, naar aanleiding van dit stuk systemisch-dialogisch werken met een cliënt. Deze learnings heeft Eelco verwerkt in een keynote en voorgelezen aan de groep; het was zo om mooi waar te nemen dat het om een gezamelijk leerproces gaat.   We leren van en met elkaar, oftewel, collective learning.  Zie hieronder de video, waarin de learning van iedere deelnemer is opgenomen. Het is een enorm rijk verhaal geworden: