Praktijkdagen


De praktijkdagen zijn bedoeld om het systemisch-dialogisch werk, zoals aangeboden in de basiscursus, in de werksetting te verstevigen. Door middel van eigen casuïstiek kunnen er weer nieuwe beelden en inzichten gevormd worden. Aandacht voor therapeutische vaardigheden, intervisie met tafelopstellingen en bodemankers. 

 

·       Er is ook gelegenheid voor consultatie-opstellingen in de groep met casussen van deelnemers en er worden oefeningen gedaan ter verdieping van de dialogische houding en het systemisch waarnemen.

 

 

v


Werken vanuit verbinding