Praktijkdag - opstellingsruimte


Opstellingsruimte, gekoppeld aan een thema

 

Voor wie:

Professionals in de zorg. Je hebt geen ervaring in systemisch-dialogisch werk nodig om deel te nemen. Als je wel al ervaring hebt, dan is er ruimte om zelf een vraag middels opstellingenwerk te begeleiden onder supervisie.  Je kunt ook meedoen om zelf te ervaren wat systemisch-dialogisch werk is en een eigen vraag te onderzoeken.

 

Wat doen we:

·         Oefeningen ter verdieping van de dialogische houding en het systemisch waarnemen;

·         Persoonlijke vragen onderzoeken en casuïstiek;

·         Afhankelijk van je opgedane ervaring is er ruimte om zelf opstellingen te begeleiden.

         We werken in kleine groepen (3 tot 5 deelnemers). We maken gebruik van tafelopstellingen,                           bodemankers en het werken met representanten.

·        Het is mogelijk om zelf een cliënt mee te nemen, waar gedurende een uur mee gewerkt kan worden.

 

Doel:

  • Als professional groeien door eigen vraagstukken (persoonlijk of uit de werksetting) op systemisch-dialogische wijze te onderzoeken. Ook als je nog geen ervaring hebt met systemisch-dialogisch werk.
  • Intervisie en supervisie - oefenruimte bieden om de al eerder opgedane ervaring met systemisch- dialogisch werk te verstevigen.  
  • Vertaalslag maken naar de dagelijkse werksetting, om systemisch-dialogisch werk (nog beter) te integreren.

 

Waar:     Den Haag

Kosten:  € 110,- inclusief koffie, thee, bewijs van deelname.

Tijd:        Van 8.15 uur tot 12.45 uur.

Aantal deelnemers; minimaal 3, maximaal 5.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang hoor je of de bijeenkomst door gaat.

 

Datum eerst volgende bijeenkomst:     

Dinsdag 2 juli 2019, thema ordening

 

Er is bewust voor een klein aantal deelnemers gekozen, om met regelmaat een oefenmoment te creëeren waarop heel intensief gewerkt kan worden in een veilige setting. 

 

v


Werken vanuit verbinding