Opstellingen op aanvraag


 

Opstellingsavonden

 

Daar waar we tijdens de cursussen en praktijkdagen de focus hebben op de toepasbaarheid, is er hier alle ruimte om vraagstukken in te brengen die voor jou persoonlijk van belang zijn. Zo kun je steeds meer vrij zijn om open in het contact te zijn.Ervaar je iets als uitdagend of lastig in je werk,  je relatie of op gezondheidsvlak en wil je hier eens op een andere manier naar kijken? Een systemische kijk op je vraag kan het inzicht bieden dat nodig is om belemmerende patronen te doorbreken.

Ieder die geïnteresseerd is in opstellingenwerk en kennis wil maken met systemisch-dialogisch werken is welkom om op deze avonden aanwezig te zijn. Je kunt deelnemen als vraaginbrenger, representant of belangstellende.

 

Er is op zo'n avond ruimte om met 2 vragen te werken. In plaats van erover te praten, wordt de vraag letterlijk in de ruimte neergezet en ervaar je zelf wat je tegenhoudt of wat er nodig is. Als representant neem je deel aan de opstelling van de vraaginbrenger. Als belangstellende kun je vanaf de zijlijn meevoelen en mee-ervaren.  Zowel voor de inbrenger, representant als de belangstellende kan een opstelling erg verhelderend werken.

 

Één op één begeleiding is ook mogelijk, om samen een vraag te verkennen met bodemankers of een tafelopstelling.

 

 

 

Nieuwsgierig naar wat systemisch-dialogisch werk voor jouw beroepsgroep kan betekenen? Davotes biedt workshops op locatie aan of komen langs op een kringvergadering/intervisie-bijeenkomst om middels casuïstiek het systemisch-dialogisch werk te verkennen.  Informeer via het contactformulier naar de mogelijkheden!

Werken vanuit verbinding