Basiscursus

JaaropleidingBasiscursus 

Systemisch-dialogisch werken in de hulpverlening

 

Een driedaagse (geaccrediteerde) basiscursus waarin je leert werken met tafelopstellingen en reflecteert op je eigen handelen als professional. Direct toepasbaar in de begeleiding in de individuele begeleiding van cliënten. Verdiepend voor je persoonlijke ontwikkeling.

 

Klik hier voor meer informatie over de basiscursus:

op 29-30-31 januari 2024 in Maasland en 4 maart 2024 online terugkombijeenkomst. 

Docent: Brenda Zwinkels

 

Wanneer je de jaaropleiding wilt volgen, is de basiscursus een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het leertraject.

 

Geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen. Zit jouw beroepsgroep er niet bij? In overleg kan er accreditatie worden aangevraagd.

 Jaaropleiding

Systemisch-dialogische Procesbegeleiding

 

Dialoog, systemisch denken en opstellingen in therapie, coaching, onderwijs en training. 13 dagen verdeeld over 5 modules over een jaar verspreid. 

  

Accreditatie: 75 punten bij ADAP. Neem gerust contact op als je een vrijblijvend gesprek wilt om kennis te maken en te onderzoeken of de Jaaropleiding bij je past.

 

email: brenda@davotes.nl

tel.: 06-39119006

 


Een diepgaand en praktijkgericht leertraject voor mensen

in de hulpverlening, in begeleidende  en in adviserende beroepen,

die geïnteresseerd zijn in relatie - kwaliteit,

als belangrijke motor voor verandering en groei

en  die bereid zijn om eigen persoonlijke ontwikkeling daarin 

als uitgangspunt te willen nemen.

FAQ bij Jaaropleiding

 

 

 

De jaaropleiding bestaat uit 5 modules.  

  

1         Autonomie & Afhankelijkheid

2        Dialogisch opstellingenwerk in de jaarcirkel: persoonlijke vragen onderzoeken 

3         Leven in Relatie

4         De wijsheid van symptomen

5         De kunst van het helpen 

 

 

  

We krijgen regelmatig vragen over dit traject, die we hier beantwoorden.  Hier zijn tot nu toe de meest voorkomende: 

 

 1.    Wat zijn de criteria om aan het gehele traject mee te kunnen doen?

  

Belangrijk is dat je met mensen werkt resp. wilt werken en een basisopleiding als hulpverlener, coach, therapeut of andere vormen van procesbegeleiding hebt.

 

Belangrijk is dat je voldoende persoonlijk werk hebt gedaan, zodat je goed zelf verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke thema’s kunt blijven.

 

In deze opleiding staat de didactiek van systemisch – dialogische procesbegeleiding centraal, het is geen vervanging van therapie of een plek waar je vooral persoonlijk werk kunt doen. In die zin kijken we met elkaar, vooral, of dat goed mogelijk is, of dat er wellicht ook iets anders nodig is. Als wij daar vragen over hebben, bespreken we dat open met elkaar.

 

De leergroep oefent actief met elkaar, brengt daarin ook eigen vragen en thema’s in, maar het leren begeleiden van  systemisch dialogisch werk met opstellingen heeft voorrang boven het persoonlijke werk.

 

 

 

2.    Kan ik ook aan het leertraject deelnemen voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, ook als ik niet van plan ben om opstellingen te gaan begeleiden?

  

Deze opleiding is wel degelijk een bijzonder rijke plek, om gevoed te worden, om geïnspireerd te raken, om nieuwe inzichten te krijgen in jezelf, in je leven, in wat je nodig hebt en waar je hart naar uit gaat. Daarom is het, ook als je niet van plan bent om werkelijk met opstellingen in groepen te gaan werken, voor veel mensen een goede reden om toch mee te komen doen, en wat ons betreft is dat prima!

 

 

Toen wij onze basisopleiding deden, was dit voor een groot deel van de deelnemers het geval.

Het is een opleiding die voor het leven in het algemeen en voor relaties en gezondheid in het bijzonder veel nieuwe impulsen oplevert. Neemt niet weg dat de opleiding zelf absoluut gericht is op de dialogische begeleiding van opstellingen, met en zonder representanten, en dat is dan ook wat we oefenen. Het professionele aspect staat in het middelpunt. Persoonlijke ontwikkeling zou je kunnen zien als het onlosmakelijke bij-product daarvan, staat daarmee op de tweede plaats, maar is niet minder indrukwekkend.

 

 

 

3.    Als ik elders al met opstellingen ervaring heb opgedaan, (hoe) kan ik dan instappen in dit traject, of moet ik het toch helemaal van het begin af aan volgen?

  

Nee, we verwelkomen andere voorkennis en ervaring en erkennen het als compensatie van bepaalde delen van het traject. Wel is belangrijk, dat je een goede interesse voor het expliciet dialogische aspect van onze manier van werken hebt, dus als je veel opstellingservaring elders hebt opgedaan, maar nog weinig van dialoog weet, zullen we met je zoeken naar een goede manier om ook daarin een goede basis te krijgen. Dat bespreken we per persoon. Dus als je denkt dat je met je ervaring en achtergrond bepaalde delen kunt overslaan, laat het ons dan weten, dan kijken wij wat aangerekend kan worden.

 

Toelichting: Module 1, Autonomie & Afhankelijkheid, bouwt voort op de basiscursus, maar maakt een begin met het leren kennen van familiedynamieken. We werpen een eerste blik op de wijze, waarop kinderen in hun loyaliteit aan hun ouders en de geschiedenis van de familie bepaalde thema’s op zich nemen, en specifieke patronen ontwikkelen, die bepalend is voor de ontwikkeling van hun gevoelsleven. We leren werken met een genogram om familiedynamiek in beeld te brengen en oefenen de manier van vragen stellen en het observeren, die aan het maken van een opstelling vooraf gaat. In module 1 oefenen we ook hoe we meer met representatie in opstellingen kunnen werken, ook als we individueel werken. We bekijken vervolgens verschillende  kleine opstellingsformaten, die we goed voor onszelf, maar ook in het werk met individuele cliënten en groepen kunnen gebruiken.

Module 1 is daarmee een belangrijke voorbereiding op het vervolg. 

 

 

4.    Kan ik na dit leertraject op met familieopstellingen werken? Of heb ik dan nog extra opleiding nodig?

 

Na dit leertraject heb je in totaal 13 dagen (16 dagen inclusief basiscursus) kennis en ervaring met dialogisch opstellingenwerk opgedaan, en bent daardoor goed voorbereid om te beginnen met het werken met systemische-opstellingen. In het systemisch – dialogisch werk richten we ons op het verbeteren van relatiekwaliteit, en familiedynamiek neemt een belangrijke plek daarin in. Daarom is het een goede start om ook met familieopstellingen te beginnen. Natuurlijk is dit leertraject, net als elke andere opleiding in het systemisch en ook in het dialogisch werk dat is, een vertrekpunt, een begin… en daarom is het nodig om doorgaand te blijven leren over dit intrigerende werk. Dat geldt echter voor ons allemaal.

 


Werken vanuit verbinding