Wie zijn wij?


Brenda Zwinkels

Mijn naam is Brenda Zwinkels. Ik werk inmiddels 19 jaar als logopedist-stottertherapeut in de hulpverlening. Mijn eerste kennismaking met het systemisch - dialogisch werk is tijdens een seminar van Eelco de Geus geweest in 2014. Ik was direct geraakt en schreef mij in voor de opleiding aan het Bert Hellinger Instituut, wetende dat ik meer met dit mooie werk wilde doen. Terwijl ik voor Eelco cursussen voor logopedisten en seminars organiseerde, groeide mijn ervaring. Ik ervaar veel voldoening in het toepassen van het systemisch-dialogisch werk in de dagelijkse praktijk met mijn cliënten binnen de logopedie- en stottertherapiepraktijk. Daarnaast merk ik ook wat het met mij doet als logopedist zelf: het brengt mij meer in verbinding met mijzelf en kan ik beter omgaan met alle regelgeving en werkdruk die binnen de hulpverlening aanwezig is. Doordat ik zelf ervaren heb wat het systemisch-dialogisch werk mij heeft gebracht, voel ik veel enthousiasme om anderen met dit mooie werk in aanraking te brengen. Dat heeft ertoe geleid, dat de samenwerking met Eelco nu is uitgegroeid in 'Davotes'. Binnen Davotes ontwikkelen we samen cursussen, workshops en opleidingen. De organisatorische kant hiervan ligt bij mij, het uitvoeren doen we geheel samen. Met de oprichting van Davotes geven we gezamelijk stem aan het systemisch -dialogisch werk binnen de hulpverlening.  Davotes staat voor ‘stemgeven’: stemgeven aan innerlijke behoeftes. Stemgeven aan datgene wat niet gezien mocht worden. Stemgeven aan diegene die geen stem heeft gehad. Vanuit opstellingenwerk kunnen dingen zichtbaar worden, waar we ons tot op heden nog niet van bewust waren. Door hier stem aan te geven, kan het een plek krijgen en een verschil maken voor diegene waar de opstelling voor bedoeld is. 

 

Wanneer luisteren om te spreken overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.

Eelco de Geus

 Ik leid het centrum voor Living Dialogue (www.lebenimdialog.at)  in Wenen, waar ik leef met mijn vrouw en drie kinderen, waarin ik mensen, paren, gemeenschappen en organisaties begeleid bij hun vragen over gezondheid, samen werken en samen leven. Ik geef internationaal seminars en begeleid opleidingen voor systemisch - dialogische procesbegeleiding en opstellingenwerk. In Oostenrijk is dit opleidingswerk ondergebracht in de 'Dialoogakademie'  .Bijzondere kenmerken van mijn werk zijn een diepgaande integratie van dialogisch en systemisch denken en het inzetten van muziek daarbij. Dit geeft een geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie aan het systemisch- dialogische opstellingenwerk.  

Dit werk samen met Brenda in Nederland, toegespitst op hulpverlening, te verbreiden, is inspirerend en ligt me  na aan het hart; 

Vooral in ons vak, is het belangrijk, voor ons zelf een goede plek in de hulpverlenersdynamiek in te nemen en onze innerlijke houding en systemisch dialogische vaardigheden te ontwikkelen. Evenzo is het voor onze cliënten van grote waarde, als we ze ondersteunen om systemischer te kunnen waarnemen en dialogischer te leven in relatie met zichzelf en de ander.


Werken vanuit verbinding